Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(20.2.2021)


Skladba č. 1085Andor von Spóner

Deutsche Wochenschach 1906

Mat 2. ťahom (5–3)Kontrolná notácia: b. Ke8 De4 Se5 Ph5 h7 (5), č. Kg5 Vh6 Pg6 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1084 (Duciaume): Zvodnosti 1.De4? tempo 1...d5 2.D:e5 mat, 1...Ke7!, 1.f5+? Ke7 2.Dh4 mat, 1...K:f5!, riešenie 1.Se8! tempo 1...d5(Ke7) 2.Dd7 mat, 1...Kf5 2.Sd7 mat, 1...Kd5 2.Dc4 mat, 1...e:f4(e4) 2.De4 mat. Zaujímavé varianty a zámeny matov, resp. variantov, po veľmi dobrom úvodníku, ktorý "razí dráhu" dáme k poľu d7 a rozširuje obsah o variant 1...Kd5. (ff)


Vzad <<  >> Vpred