Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(9.1.2021)


Skladba č. 1079Igor A. Agapov

III.-IV. cena ex aequo

Memoriál V. Bron 1986

Mat 2. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Kd3 Dc5 Vf3 Sd1 (4), č. Kg4 Pg6 h6 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Súčasťou tematického obsahu je aj zvodnosť 1.Df2?. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1078 (Steinweg): 1.Kc6 hrozí 2.c8D+ Ka7 3.Db7 mat (hrozba sa však nerealizuje, lebo čierny má len jednu odpoveď) 1...Ka7 2.c8V! (2.c8D? pat) tempo 2...Ka6 3.Va8 mat. Dávno známa premena pešiaka na vežu, použitá v jednoduchej trojťažke. O máličko lepšie by bolo presunúť bieleho kráľa v základnom postavení na b5, čím by pribudol ďalší pat po pokuse 1.Kb6?. (ff)


Vzad <<  >> Vpred