Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(12.9.2020)


Skladba č. 1063Miroslav Havel

Illustrovaný svět 1903

Mat 2. ťahom (4–2)Kontrolná notácia: b. Kd8 Da7 Sf7 Jd2 (4), č. Kb5 Pa5 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1062 (Maslov): a) 1.Vh5 tempo 1...Je6~2.Df8 mat, 1...Je8~ 2.Jf6 mat, 1...Kh8 2.Jf6 mat, b) 1.Kg4 tempo 1...Je6~2.Jf8 mat, 1...Je8~ 2.Df6 mat. Zámena dvoch matov, ale naozaj neobyčajná: dve biele figúry matujú v oboch fázach na tých istých dvoch poliach, ale v opačnom poradí! Veľmi originálnu tému by bolo možné nazvať "recipročná zámena figúr"... (ff)


Vzad <<  >> Vpred