Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(21. 10. 2006)


Skladba č. 360

Guido Cristoffanini

III. cena ex aequo

L'Italia Scacchistica 7.–9.1927

Mat 2. ťahom (10–9)O zámene matov, zámene obrán a podobných témach v šachových skladbách hovoríme vtedy, keď zdanlivé varianty (po počiatočných ťahoch čierneho), resp. zvodnostné varianty (po zvodníku) a skutočné varianty (po úvodníku) sa medzi sebou líšia matmi, alebo/a obranami. A celá táto oblasť "dvojfázových" (ale aj troj– a viacfázových) skladieb sa podľa slovenskej terminológie nazýva novostrategická škola. Výstižný názov zatiaľ od nás čiastočne prevzali len Česi a Ukrajinci, kým ostatným jazykom príslušný ekvivalent chýba (čo možno súvisí s menšou kvalitou cudzojazyčných terminológií kompozičného šachu).

Zárodky novostrategickej školy sa objavili už v 19. storočí, ale systematicky sa jej témami začali zaoberať až talianski skladatelia v 20. rokoch 20. storočia, najmä Alberto Mari (1892 – 1953) a Guido Cristoffanini (1908 – 1980). Mladšiemu z nich sa ešte pred starším podarilo vytvoriť aj historicky prvú uvedomelú recipročnú zámenu matov, ktorá zo všetkých novostrategických tém patrí nesporne medzi najefektnejšie:

Kontrolná notácia: b. Kg7 De8 Vd8 Vf8 Sb8 Sg2 Je7 Jg5 Pc5 g4 (10), č. Ke5 Dc7 Va7 Vf1 Se3 Se6 Jf2 Jg6 Ph4 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Zdanlivé varianty sú 1...Sd7, Sf7 2.Jc6, J:g6 mat.

Riešenie skladby č. 360 (Cristoffanini – mat druhým ťahom): Zdanlivé varianty 1...Sd7, Sf7 2.Jc6, J:g6 mat, riešenie 1.Da4! hrozí 2.Jf3 mat, 1...Sd7, Sf7 2.J:g6, Jc6 mat (a vedľajšie varianty 1...Se6~, S:g5/Sd4, Jf2~, V:a4 2.Vd5/Vf5, Dd4, De4, S:c7 mat). Historicky prvé uvedomelé spracovanie recipročnej zámeny matov.


Vzad <<  >> Vpred