Pravda

<<  2023  >>

Vyberte si číslo
.
.
.
.
4450
4451 4452 4453 4454
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

číslo - originál
číslo - prvotina
číslo - oprava  

Krúžok kompozičného
šachu v Bratislave
Dom kultúry Ružinov
klubovňa - č.d. 214
v čase 18:00-21:00 hod.

Najbližšie stretnutie:

Vitaní sú všetci záujemcovia
o kompozičný šach

Animované diagramy
riešenia si môžete prehrať
priamo na diagrame