Vzad << >> Vpred

ŠACH

(20.1.2023)


Skladba č. 4452 – originál

Stanislav Vokál, Drienovec

White Kc3 Ba8 Sd7 Pa4 Pb7 Pc6 Pd2 Pe3 Pf5 Black Kd5 Pa5 Pc4 Pc5 Pc7 Pd3 Pd6 Pe4

Mat 5. ťahom (9–8)


Päťdesiatiny bratislavského krúžku!

Kontrolná notácia diagramu: b. Kc3 Sa8 Jd7 Pa4 b7 c6 d2 e3 f5 (9), č. Kd5 Pa5 c4 c5 c7 d3 d6 e4 (8), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. Riešiteľov, ktorí majú obavy z riešenia dlhších skladieb, radi potešíme: s touto päťťažkou budú mať iste menej práce ako s mnohými dvojťažkami. Mimochodom, po jedinom ťahu čierneho zo základnej pozície nasleduje bezprostredný mat...

Riešenie pošlite do dvoch týždňov e-mailom na adresu sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4447 (Labai): 1.Sc2 hrozí 2.Sf2+(C) J:f2 3.Jb3+ Kc4 4.Dc5(D) mat, 1...Kc4 2.Sb3+(B) Kd4 3.De5+ J:e5 4.Sf2(C) mat, 1...Jd7 2.Je6+(A) Ke4 3.Df4+ Kd5 4.Sb3(B) mat (2...Kc4 3.De3 atď.). Špirálová zámena druhých a štvrtých ťahov bieleho v hrozbe a dvoch variantoch.

Riešenie skladby č. 4448 (Bandžuch): I. 1...Jh3 2.Kd3 Jf4+ 3.Kc4 Vc2 mat, II. 1...Kb3 2.Kd2 Je4+ 3.Kc1 Vg1 mat, III. 1...Kb5 2.d3 Vg3+ 3.Kd4 V:d3 mat. Tri modelové maty. – Odmenu za riešenie 4447/8 vyhráva Stanislav Hudák, Brekov.

● O tri dni (23. januára 2023) uplynie presne 50 rokov, čo sa uskutočnilo zakladajúce stretnutie Bratislavského krúžku kompozičného šachu. Za tento nie krátky čas sa na jeho 777 trojhodinových stretnutiach (na troch miestach ružinovských Ostredkov a onlajn počas pandémie) vystriedalo 212 prívržencov tohto krásneho odvetvia šachu, väčšinou šachových skladateľov a riešiteľov, nie zriedka aj mimobratislavských a dokonca aj zahraničných. Krúžok nesporne významnou mierou prispel k tomu, že Slovensko dnes patrí medzi veľmoci kompozičného šachu a že v minulom roku sa stalo majstrom sveta. Jubileum oslávi o týždeň, v piatok 27. januára, ako obyčajne, v Dome kultúry Ružinov... (kh)


Vzad << >> Vpred