Pravda

<<  2022  >>

Vyberte si číslo
.
4397 4398 4399 4400
4401 4402 4403 4404 4405
4406 4407 4408 4409 4410
4411 4412 4413 4414 4415
4416 4417 4418 4419 4420
4421 4422 4423 4424 4425
4426 4427 4428 4429 4430
4431 4432 4433 4434
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Slovensko víťazom
Pravda 2020-2021

číslo - originál
číslo - prvotina
číslo - oprava  

Krúžok kompozičného
šachu v Bratislave
Dom kultúry Ružinov
klubovňa - č.d. 214
v čase 18:00-21:00 hod.

Najbližšie stretnutie:

Vitaní sú všetci záujemcovia
o kompozičný šach

Animované diagramy
riešenia si môžete prehrať
priamo na diagrame