Pravda

<<  2022  >>

Vyberte si číslo
.
4397 4398 4399 4400
4401 4402 4403 4404 4405
4406 4407 4408 4409 4410
4411 4412 4413 4414 4415
4416 4417 4418 4419 4420
4421 4422 4423
.
.
.
.
.
.
.

číslo - originál
číslo - prvotina
číslo - oprava  

Krúžok kompozičného
šachu v Bratislave
Dom kultúry Ružinov
klubovňa - č.d. 214
v čase 18:00-21:00 hod.

Najbližšie stretnutie:

Vitaní sú všetci záujemcovia
o kompozičný šach

Animované diagramy
riešenia si môžete prehrať
priamo na diagrame