Vzad << >> Vpred

ŠACH

(18.11.2022)


Skladba č. 4441 – 1. miesto

Peter Gvozdják a Štefan Sovík

11.WCCT C 1.7.2021

White Kg3 Rc2 Rf4 Bd3 Bd6 Sa3 Sg7 Pb7 Pc5 Pe2 Pg4 Black Kd4 Pb5 Pc3 Pe4 Pf5 Pg6

Mat 3. ťahom (11–6)


Skladba č. 4442 – 1. miesto

Ladislav Salai jr. a Emil Klemanič

11.WCCT C 1.7.2021

White Kh3 Re6 Rh6 Bb1 Se2 Sf7 Pc3 Pd2 Pd5 Black Kf5 Ra2 Sa1 Sg8 Pc2 Pc4 Pd6 Pf6 Pg6 Ph5

Mat 4. ťahom (9–10)


Dve slovenské zlaté medaily z piatich

Kontrolná notácia diagramov: 4441 b. Kg3 Vc2 Vf4 Sd3 Sd6 Ja3 Jg7 Pb7 c5 e2 g4 (11), č. Kd4 Pb5 c3 e4 f5 g6 (6), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom; 4442 b. Kh3 Ve6 Vh6 Sb1 Je2 Jf7 Pc3 d2 d5 (9), č. Kf5 Va2 Ja1 Jg8 Pc2 c4 d6 f6 g6 h5 (10), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Zvodnosti 1.Kh4? a 1.Kg3?.

Riešenia pošlite do dvoch týždňov e-mailom na adresu sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Dvoch vyžrebovaných riešiteľov aspoň jednej skladby odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4437 (Arestov a Hlinka): 1.f6 Sc3 (1...Sh4 2.f7 S:d8 3.f8D biely vyhrá) 2.f7 Sg7 3.Se7 b3 4.Kb1!! (nie 4.c3? Ka2! čierny vyhrá, ani 4.c:b3? K:b3! 5.Kd2 Kc4 6.Ke3 Kd5 7.Kf4 Ke6 remíza, ani 4.S:d6+? Ka2 5.c:b3 K:b3 6.Kd2 Kc4 7.Ke3 Kd5 r.) 4...b:c2+ 5.K:c2 Kb4 6.Kd3! (6.S:d6+? Kc4! r.) 6...Kc5 7.Ke4 Kc6 8.Kf5 Kd7 9.Kg6! K:e7 10.K:g7 a biely vyhrá. Zaujímavé pochody oboch kráľov s rozličnými závermi, pričom rozhodujúci je nečakaný štvrtý ťah bieleho. – Odmenu vyhráva Ing. Alfred Baroška, Kalná nad Hronom.

● Ďalšie stretnutie záujemcov o kompozičný šach sa uskutoční o týždeň, v piatok 25. novembra od 18. do 21. hod. v miestnosti č. 214 bratislavského Domu kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred