Vzad << >> Vpred

ŠACH

(5.8.2022)


Skladba č. 4427 – originál

Imrich Bandžuch, Spišská Nová Ves

White Ka5 Bh2 Pg4 Black Kc5 Bh1 Pd5 Pe5 Pg3

Pomocný pat 5,5. ťahom

2 riešenia (3–5)


Carlsen už nebude majstrom sveta!

Kontrolná notácia diagramu: b. Ka5 Sh2 Pg4 (3), č. Kc5 Sh1 Pd5 e5 g3 (5), biely začne a s pomocou čierneho dá pat najneskôr šiestym ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy bieleho. Jedno z riešení je 1...S:g3 2.Kc6 S:e5 3.Kb7 Sd4 4.Ka8 Kb6 5.Se4 Kc7 6.Sf5 g:f5 pat.

Druhé riešenie pošlite do dvoch týždňov e-mailom na adresu sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4423 (Labai): Zdanlivé hry 1...S:c5 2.d3+(A) K:d5(a) 3.c7(B) mat, 1...e:d5 2.d3+(A) K:c5(b) 3.d7(C) mat, riešenie 1.d3+?!(A) 1...K:d5(a) 2.c7+(B) K:c5 3.d7(C) mat, 1...K:c5(b) 2.d7+(C) K:d5 3.c7(B) mat. Kombinovaná zámena druhých a tretích ťahov s nie veľmi uznávaným, ale v tomto prípade zaujímavým šachujúcim úvodníkom. – Odmenu vyhráva Ing. Boris Chomo, Liptovský Hrádok.

● Súčasný majster sveta v šachu, Magnus Carlsen, oznámil na svojom novom video podcaste "The Magnus Effect" definitívne rozhodnutie neobhajovať svoj titul v roku 2023. S najväčšou pravdepodobnosťou to bude znamenať, že v rozhodujúcom zápase sa stretnú prví dvaja z tohtoročného turnaja kandidátov, Jan Nepomňaščij a Liren Ding...

● Na riadnom Valnom zhromaždení Slovenskej organizácie kompozičného šachu, ktoré sa uskutočnilo 30. júla t.r. formou videokonferencie, bol za nového predsedu zvolený na štvorročné obdobie Marek Kolčák, členmi Výkonnej rady SOKŠ sa stali (v abecednom poradí) J. Brabec, B. Formánek, P. Gvozdják, E. Klemanič, M. Križovenský, Ľ. Širáň a revízorom M. Šumný. Boli taktiež schválené nové Stanovy SOKŠ. Za svoj hlavný cieľ si organizácia stanovila získavanie nových mladých členov. (kh)


Vzad << >> Vpred