Vzad << Výsledky >> Vpred

Pravda 2020-2021


Definitívny výsledok skladateľskej súťaže pre slovenských autorovNa tradičnej súťaži bratislavského denníka Pravda sa zúčastnilo 97 originálnych skladieb uverejnených v rokoch 2020 a 2021. Z toho bolo 10 dvojťažiek, 10 trojťažiek, 13 mnohoťažiek, 4 štúdie a 60 ostatných skladieb. Vzhľadom na počet a úroveň jednotlivých druhov skladieb bola súťaž rozdelená na 4 oddelenia. Osobitne sa hodnotili skladby začínajúcich autorov (uverejnené do troch rokov od dátumu prvotiny). Komentáre k jednotlivým vyznamenaným skladbám napísali rozhodcovia.Dvojťažky   Trojťažky a mnohoťažky   Štúdie   Ostatné skladby
A. DVOJŤAŽKY


Rozhodca: Štefan Sovík (Nitra)Na turnaji sa zúčastnilo 10 dvojťažiek od 8 autorov. Ich úroveň bola priemerná. Po zvážení som z nich vybral na vyznamenanie štyri s týmto ocenením:Zoltán Labai a Miroslav Svítek

Cena

Pravda 2020-2021

Mat 2. ťahom (15–11)


Peter Durst

1. čestné uznanie

Pravda 2020-2021

Mat 2. ťahom (9–8)Cena (Z. Labai, Veľký Kýr a M. Svítek, Česko, 4294, 22.2.2020). 1.De8! hrozí 2.D:e7 mat, 1...Ke6(A,B) 2.g8D mat, 1...Ke4(B,C) 2.Ve3 mat, 1...Kf6(C,A) 2.J:d7 mat.

Originálny nápad kombinácie dvojíc obranných motívov s ťahmi čierneho kráľa. Veľmi jednotne pôsobí cyklický posun motívov odväzovania čierneho jazdca a otvárania čiernych línií. Výborný počin.

1. čestné uznanie (P. Durst, Levoča, 4364, 5.6.2021). Zvodnosti 1.Vb5+? Kf4 2.J:g2 mat, 1...Sd5 2.J:g6 mat, 1...d5!, 1.Jc6+? Ke6 2.Sd5 mat, 1...Kf4!, riešenie 1.Sd5! hrozí 2.Jc6 mat, 1...Kf4 2.Je6 mat, 1...S:d5 2.J:g6 mat, 1...J:b4 2.Je2 mat, 1...K:d5 2.Vb5 mat.

Pomerne bohatý obsah zámeny funkcie ťahov (prvý ťah a hrozba – Jc6, variantový mat a prvý ťah – Sd5, prvý ťah a variantový mat – Vb5 s kombináciou zámeny matu a variantu). Pekný je aj úvodník. Nebyť šachujúcich zvodnosti by dostala cenu.Stanislav Vokál

2. čestné uznanie

Pravda 2020-2021

Mat 2. ťahom (11–7)


Jozef Havran

Pochvalná zmienka

Pravda 2020-2021

Mat 2. ťahom (8–7)2. čestné uznanie (S. Vokál, Drienovec, 4310, 13.6.2020). Zdanlivá hra 1...Kd5 2.Jd6 mat, riešenie 1.Df4! hrozí 2.Jd6 mat, 1...Kd5 2.Jg5 mat, 1...Jc7 2.Jc3 mat (D:f7?), 1...Sc7 2.D:f7 mat, 1...Vc7 2.Jb6 mat.

Tri "Barulinove obrany" s rôznymi čiernymi figúrami veľmi organicky zapadajú do koncepcie s obsahom zámeny variantového matu zo zdanlivej hry na hrozbu v riešení (včítane hrozbového paradoxu). Skladba pôsobí ucelené a sviežo.

Pochvalná zmienka (J. Havran, Šaľa, 4388, 27.11.2021). Nie je pripravený mat na 1...Jf5, zvodnosti 1.Ve5? tempo 1...Jf5 2.V:d5 mat, 1...d3!, 1.Vh6? tempo 1...Jf5 2.Vc6 mat, 1...Jg6!, 1.Vb1? hrozí 2.D:b4 mat, 1...b3!, riešenie 1.Sf1! tempo 1...Je7~(Jf5) 2.Dc7 mat, 1...Jc6 2.Jb3 mat, 1...d3 2.c:d3 mat, 1...b3 2.c:b3 mat.

Téma A. Zarura stvárnená jednoduchými prostriedkami a malým počtom kameňov.Nitra 11.6.2022

B. TROJŤAŽKY A MNOHOŤAŽKY


Rozhodca: Juraj Lörinc (Bratislava)Na posúdenie som od vedúceho rubriky Bedricha Formánka dostal 10 trojťažiek a 13 mnohoťažiek. Úroveň súťaže nebola veľmi vysoká, z tohto dôvodu som sa rozhodol spojiť oddelenia do jedného rozhodnutia. Ocenením väčšieho množstva skladieb (až 8) by som rád motivoval autorov k ďalšej práci v týchto oddeleniach s relatívne slabou kvantitou produkcie na Slovensku.


Ocenenia som udelil takto:Juraj Šťastný

Cena

Pravda 2020-2021

Mat 3. ťahom (11–13)


Stanislav Vokál

Čestné uznanie

Pravda 2020-2021

Mat 3. ťahom (6–13)Cena (J. Šťastný, Zvolen, 4355, 3.4.2021). Zdanlivé hry 1...d2 2.Df5+ Kc4 3.V:c3 mat, 1...c2 2.D:e3 (hrozí 3.Dd4, D:d3 mat) 2...Kc4 3.Dd4 mat, 2...Vc4 3.De5 mat, riešenie 1.Vd1! hrozí 2.V:d3+ Kc4 3.Vd4 mat, 1...d2 2.D:e3 (hrozí 3.Dd4, D:d3 mat), 2...Kc4 3.Dd4 mat, 2...Vc4 3.De5 mat, 1...c2 2.Df5+ Kc4 3.D:d3 mat, 1...De4 2.S:e4+ Kc4 3.V:c7 mat, 1...Kc4 2.V:c7+ Dc6 3.V:c6 mat, 2...Kd5 3.V:d3 mat (1...Vc4, S:g3 2.V:d3+ atď.).

Recipročná zámena druhých ťahov s neštandardnou motiváciou. 2×2 obrany odväzujú bielu dámu, ktorá 2-krát dáva šach na f5 (keď veža z 1. radu pôsobí na 3. rad) a 2-krát silne hrozí z e3 (keď veža blokuje odväzujúceho pešiaka a čierny nedokáže dať po odchode bielej dámy batériový šach). Jediná skladba súťaže, ktorá znesie prísnejšie kritériá.

Čestné uznanie (S. Vokál, Drienovec, 4290, 25.1.2020). 1.Jg4 hrozí 2.Jf5+ Kh5 3.Jg7 mat, 1...c2 2.J:e2+ Kh5 3.Jf4 mat, 1...c6 2.J:e4+ Kh5 3.Jf6 mat.

Obe obrany čierneho sú principiálne rovnaké (to dokazuje aj možnosť teoreticky vymeniť Va7+Sa8 za Db7): pešiak prepne fungovanie dvoch čiernych línií – jednu zapne, druhú vypne. Toto vypnutie je v skutočnosti predbežným odviazaním jazdca, ktorý vyskakuje zo Siersovej batérie.M. Šemrinec, O. Ralík a B. Formánek

1. zvláštne čestné uznanie

Pravda 2020-2021

Mat 8. ťahom (6–4)

2 zdanlivé hry a 2 riešenia


Stanislav Vokál a Erik Ammer

2. zvláštne čestné uznanie

Pravda 2020-2021

Mat 4. ťahom (2–5)

 1. zvláštne čestné uznanie (Marián Šemrinec, Krompachy, Oliver Ralík, Nitra a Bedrich Formánek, Bratislava, 4313, 4.7.2020). Zdanlivé hry 1...Kg4 2.Jc2 Kh4 3.Jd4 Kg4 4.Jd:f5 g:f5 5.g6 Kh4 6.g7 Kg4 7.g8D+ Kh4 8.Dg5 mat a 1...Kg4 2.Jf1 Kh4 3.Jh2 Kh5 4.Jef3 e:f3+ 5.Kh3 f2 6.e4 f1D+/f:e4 7.J:f1 f:e4/e3 8.Jg3 mat; riešenia 1.Jc2 Kg4 2.Jd4 Kh4 3.Jd:f5+ g:f5 4.g6 Kg4 5.g7 Kh4 6.g8J! Kg4 7.Jf6+ Kh4 8.J:f5 mat a 1.Jf1 Kg4 2.Jh2+ Kh4 3.Jc2 Kh5 4.Jb4 Kh4 5.Jd5 Kh5 6.Jf3 e:f3+ 7.Kh3(Kg3) f2 8.Jf6 mat (pri niektorých odbočkách vyjde mat skôr).

Duál v zdanlivej hre 1...Kg4 2.Jf1 a Jc2 by sa dal technicky ignorovať v podobe dvojníka b) Kh4 na g4, #7, 2 riešenia. S duálom v 7. ťahu osemťahového riešenia je to už horšie, na mieru jeho závažnosti možno mať rôzne názory, ale striktne vzaté ide o duál v jedinej plnoťahovej línii riešenia, a to nie je dobré. Bola by však škoda nevyzdvihnúť do pozornosti čitateľa výsledku rôzne línie hry vedúce k štyrom rôznym matom v neuveriteľne nenápadnej pozícii, pritom aj s dvomi rôznymi premenami.

2. zvláštne čestné uznanie (S. Vokál, Drienovec a E. Ammer, Košice, 4296, 7.3.2020). Tematické pokusy 1.Kf2? hrozí 2.Vh6 mat, 1...Va2+!, 1.Vd6? hrozí 2.Vd1 mat (1...Jc2 2.Vd1+ Je1 3.V:e1 mat) 1...c2! 2.Kf2 c1D!, riešenie 1.Ve6 hrozí 2.Ve1 mat, 1...Jc2 2.Kf2! hrozí 3.Vh6 mat, 2...Va6/Va5/Va4 3.V:a6/Vh6+/Vh6+ a 4.Vh6/V:h5/V:h4 mat.

Troška novej krvi do známej miniatúrkovej schémy: A96A nemá elimináciu obrany šachom vežou v 2. pokuse, v A96B sa čierny v druhom pokuse vzdáva hry kráľom. 4296 má v pokusoch riadenú kombináciu spracovanú perfektne.Alexander Fica a Zoltán Labai

1. pochvalná zmienka

Pravda 2020-2021

Mat 3. ťahom (6–5)


Miroslav Kasár

2. pochvalná zmienka

Pravda 2020-2021

Mat 5. ťahom * (7–7)1. pochvalná zmienka (A. Fica, Česko a Z. Labai, Veľký Kýr, 4321, 28.8.2020). 1.Jcb6! hrozí 2.Dc3+ Ke4 3.D:e3 mat, 2...Kd6 3.Dc7 mat, 1...f1J 2.Db4! hrozí 3.Df4 mat, 2...S:d5 3.Jd7 mat, 2...Se4 3.d4 mat, 1...Kd6 2.Dc3 hrozí 3.Dc7 mat, 2...S:d5 3.Jc8 mat, 1...Ke4 2.Db4+ Ke5 3.Df4 mat, 2...Kf3 3.Dg4 mat.

Tri modelové maty len v dvoch variantoch. Najmä opakovanie druhých ťahov 2:Dc3 a 2.Db4 na kráse nepridáva.

2. pochvalná zmienka (M. Kasár, Košice, 4377, 4.9.2021). Zdanlivá hra 1...Jf1 2.Jf2+ Kg1 3.Jf:d3+ Je3 4.S:e3+ Kh1 5.Vf1 mat, riešenie 1.Vf2! hrozí 2.V:h2 mat, 1...Jf1 2.Vg2! V:b2 3.K:b2 h:g2 4.Jf2+ Kg1 5.Jf3 mat, 1...Kg1 2.V:d2+ Kf1 3.J:h2+ K:e1 4.Jf3+ Kf1 5.Vf2 mat (1...Jf3 2.J:f3 atď.).

Tri plnokrvné línie hry (jedna zdanlivá hra a dva varianty riešenia) vedú k trom rôznym matom. Z toho jedna hra je zamenená a jeden mat modelový. Tak trošku z každého rožku... chcelo by to viac sústredenia na jeden cieľ.Imrich Bandžuch

3. pochvalná zmienka

Pravda 2020-2021

Mat 6. ťahom (6–6)


Stanislav Vokál

Zvláštna pochvalná zmienka

Pravda 2020-2021

Mat 8. ťahom (6–13)3. pochvalná zmienka (I. Bandžuch, Spišská Nová Ves, 4386, 13.11.2021). 1.S:f6 (hrozí 2.Jc3) 1...Kb4 2.Sc3+ Kc4 3.f5! c5 4.Jf4 d5 5.Jd3 d4 6.V:c5 mat, 4...c6 5.Jg2 Kd5/d5 6.Je3 mat (po 3...d5 4.Jd4 d6 sú duály), 1...d5 2.Jd4 Kb4 3.Jb3 (hrozí 4.Sc3+) 3...d4 4.S:d4 d6 5.Sc3+ Kc4 6.Jd2 mat.

Ešte jedna skladba s bohatstvom rôznych matov (aspoň päť), bohužiaľ s absenciou výraznejšej stratégie, čo vyplýva najmä zo slabučkého čierneho materiálu.

Zvláštna pochvalná zmienka (S. Vokál, Drienovec, 4346, 6.2.2021). 1.Vc3! (hrozí 2.d:c7 mat) 1...Sg7+ 2.Kg8 Sh6+ 3.Kf7 Vg7+ 4.Kf8! Vg3+! (po iných šachoch vežou na stĺpci g nasledujú v 6. ťahu duály) 5.Ke7! Sf8+ (5...V:c3 6.Kd8 a 7.J:d7 mat) 6.Kd8! Se7+ 7.d:e7 a 8.J:d7 mat (vedľajší variant 4...V:h7+ 5.Kg8 Vg7+ 6.Kh8 Vh7+ 7.K:h7 a 8.d:c7 mat, resp. 7...Jc7~ 8.Vc8 mat).

Pri porovnaní obsahu s priznanou inšpiráciou B46A je vidno podobnosti, ale aj isté rozdiely, ktoré mi umožňujú 4346. Nejde len o konštrukčné záležitosti (okolie č.K, ľahší biely materiál), ale aj odlišnosti hry (maty, biele úniky od šachov).A96A - Franz F. Palatz

Estrategia 1933

Mat 4. ťahom (2–4)


A96B – Michail Kormilcev

Uraľskij Problemist 1999

Mat 4. ťahom (2–5)(A96A - Franz F. Palatz, Estrategia 1933). 1.Kb3? hrozí 2.Ve1 mat, 1...Vb8+!, 1.Ve5? hrozí 2.Va5 mat, 1...a5!, tento pokus je slabší ako v 4296, lebo obrana 1...Vb8+! je stále tam, 1.Ve4! hrozí 2.Va4 mat, 1...Jb6 2.Kb3 (3.Ve1 mat) Vc8 3.Ve1+ Vc1 4.V:c1 mat, 2...Vd8 3.Ve1+ Vd1 4.V:d1 mat, 2...Ve8 3.V:e8 a 4.Ve1 mat.

(A96B – Michail Kormilcev, Uraľskij Problemist 1999). 1.Kb6? hrozí 2.Vf8 mat, 1...Vb1+!, 1.Vf2? hrozí 2.Va2 mat, 1...Vh2 2.V:h2 (3.Va2 mat) Jc2 3.V:c2 a 4.Va2 mat, 2...Jb3 3.Va2+ Ja5 4.V:a5 mat, 1...Jc2! - tento pokus je menej zaujímavý, pretože biely nehrá kráľom, vzdá sa pôvodného plánu, 1.Vf5! hrozí 2.Va5 mat, 1...Jb3 2.Kb6 (3.Vf8 mat) Vd1 3.Vf8+ Vd8 4.V:d8 mat, 2...Ve1 3.Vf8+ Ve8 4.V:e8 mat, 2...Vf1 3.V:f1 a 4.Vf8 mat.B46A - Grigorij Popov

5. pochvalná zmienka

J. Vladimirov 80 JT 2015

Mat 10. ťahom (8–11)(B46A - Grigorij Popov, J. Vladimirov 80 JT 2015). 1.Sc6! hrozí 2.S:b7 mat, 1... Sf7+ 2.Kf8 (3.S:b7 mat) Sg6+ 3.Ke7 (4.S:b7 mat) Vf7+ 4.Ke8 (5.S:b7 mat) Vf3+ 5.Kd7 (6.S:b7 mat) V:d3+ 6.Ke7 (7.S:b7 mat) Vd7+ 7.K:d7 (8.S:b7 mat) Se4 8.S:c7+ K:a7 9.b6+ Ka6 10.Va8 mat, 6...Se4 7.S:c7+ Vd8 8.V:d8+ K:a7 9.b6+ Va6 10.Va8 mat.Ďakujem usporiadateľovi za pozvanie rozhodovať.Bratislava, júl-september 2022

D. ŠTÚDIE


Rozhodca: Ladislav Packa (Galanta)Súťaže v šachovom stĺpčeku Pravdy nie sú príliš úrodným poľom pre šachové štúdie. Predsa len, rubriky v Pravde majú trochu iný cieľ, v prvom rade chcú propagovať kompozičný šach pre širšie auditorium. Nemôžeme sa preto čudovať, že za dva roky sa "urodili" len štyri štúdie, všetky z dielne dvojice špecialistov Hlinka – Kekely. Na ocenenie som z nich vybral dve:Ľuboš Kekely a Michal Hlinka

1. pochvalná zmienka

Pravda 2020-2021

Biely remizuje (4–4)


Michal Hlinka a Ľuboš Kekely

2. pochvalná zmienka

Pravda 2020-2021

Biely remizuje (6–4)1. pochvalná zmienka (Ľ. Kekely, Snežnica a M. Hlinka, Košice, 4357, 17.4.2021). 1.Kf5+! (1.Kf4+? Kf1 2.Vc8 c1D+ 3.V:c1+ S:c1+ 4.Ke4 S:a3! čierny vyhrá, podobne 1.Vc8? c1D+! č.v.) 1...Kf2 2.Vc8 c1D 3.V:c1 S:c1 4.b4! a4 5.Ke4 Ke2 (5...S:a3 6.b5 Sc5 7.Kd3 remíza) 6.Kd4! (6.b5? Se3 7.Kd5 Kd3 8.Kc6 Kc4 9.b6 S:b6 10.K:b6 Kb3! č.v.) 6...Kd2 7.b5 (7.Kc4? Kc2 8.b5 S:a3 9.Kd5 Kd3 10.b6 Sc1 11.Ke5 Se3 12.b7 Sa7! č.v.) 7...S:a3 8.b6 Kc2 (8...Sd6 9.Kd5 Sh2 10.Kc4 r.) 9.Kd5! Sc1 10.Ke4 Sa3 11.Kd5 remíza opakovaním ťahov.

Na pohľad jednoduchá pozícia v sebe skrýva viacero jemností. Biely kráľ musí voliť presnú cestu, z ktorej môže hroziť buď podporou vlastného voľného pešiaka, alebo prístup k pešiakovi čiernemu, ktorému nedokáže pomôcť ani výrazná materiálna prevaha čierneho. Strelec, ktorého má čierny navyše, je totiž strelcom falošným, nekontroluje pole premeny krajného pešiaka. Pokiaľ sa biely kráľ dostane ku kontrole jeho postupu, tak čierny ho nedokáže premeniť. Skladba môže prispieť svojou trochou k teórii koncoviek.

2. pochvalná zmienka (M. Hlinka, Košice a Ľ. Kekely, Snežnica, 4368, 3.7.2021). 1.Sc5 (1.Sb4? S:b5 2.Kb7 S:a6+ 3.K:a6 Ve3 čierny vyhrá; 1.b6? V:a3 2.a7 Jd4 č.v.) 1...S:b5 (1...Vc3 2.b6 V:c5 3.b7 remíza) 2.Kb7 (2.a7 Vh3 3.Sf8 Jd4 č.v.) 2...S:a6+! (2...Vh3 3.g6 S:a6+ 4.K:a6 Vh6 5.Kb7 V:g6 6.e7 r.) 3.K:a6 Vb3 (3...Vh3 4.g6, resp. 3...Jf4 4.e7 Je6 5.Sd6 r.) 4.g6 (4.e7? Vb8 5.g6 Kf5 6.g7 Kf6 č.v.) 4...Vb8 5.g7 Vg8 6.Sf8 Jc3/Jf4 7.e7 Jd5 8.e8J! remíza (8.Kb7? J:e7 9.S:e7 V:g7; 8.e8D? Jc7+; 8.Kb5? Jf6 a vždy č.v.).

Kompozícia z iného súdka, ako 1. pochvala. Hra je pestrejšia, taktické motívy súvisiace s pochodom bielych pešiakov sa striedajú na oboch stranách a ich vyvrcholením je finálna premena bieleho pešiaka na jazdca. Potecha pre oko (úspešného) riešiteľa!V Galante, september 2022

E. OSTATNÉ SKLADBY


Rozhodca: Michal Dragoun (Praha)Soutěže Pravdy se v oddělení "ostatních skladeb" v letech 2020 a 2021 zúčastnilo 60 úloh. Opět výrazně převažovaly pomocné maty (47), ve zbytku bylo po třech retroúlohách a skladbách různých výzev s exofigurami, po dvou samomatech a žertovných úlohách a po jednom pomocném patu, pomocném samomatu a sériovotahovém pomocném matu. Celkově nejkvalitnější část představovaly dvojtahové pomocné maty (a vybrané úlohy z méně zastoupených oddělení). Vícetahové pomocné maty stejně jako v předchozích letech trpěly absencí složitějších námětů.

Nejprve poznámky k některým neoceněným problémům:

4299: Hvězda černého krále. Částečně různá motivace černých tahů je určitým oživením, ale pro vyznamenání by měly být všechny tahy králem ve stejném okamžiku řešení.

4303: První dvě řešení obsahují braní jednoho jezdce a výměnu míst černého krále a další černé figury. Třetí řešení s braním obou jezdců je zajímavé obohacení, ale bohužel s opakovaným tahem 3.Ke3.

4318: Skladba založená na tvoření dvojníků. Černého jezdce ve všech rozích šachovnice použili už Carl-Erik Späre (PDB P1073129, se zajímavějším přerušováním linií), a Dieter Müller (PDB P1371741, dvakrát s jeho obětí a dvakrát s blokováním). Čtyřnásobné blokování jsem nenašel, ale opakování tahu Sd7 je přílišným nedostatkem.

4320: Při uveřejnění řešení byl uveden i předchůdce Edgara Holladaye, který je zajímavější tím, že všechny figury (včetně přemístění ve dvojnících) stojí na sloupci c.

4330: Vlastně dvě nezávislé skladby na jednom diagramu – s výjimkou střelce přemístěného ve dvojníku se žádný kámen na obou řešeních nepodílí.

4334: Všechna čtyři řešení (plus dvě další) už obsahuje dvojníková skladba Francesca Simoniho (PDB 1363684).

4338: Pět modelových matů (tři z nich echové). Ale skladby s dvojníky a neúplně využitým materiálem se nevyhnou srovnání s úlohami, jako je např. PDB P0501115 Yaakova Mintze.

4376: Jde jen o nevýznamné konstrukční vylepšení staršího problému stejného autora (4086, Pravda 25. 2. 2016).

4387: Dvojí oběť bílé dámy na sousedních polích. Ljubomir Ugren (PDB P0528580) k nim také přidal přerušování linií, zrušení krytí a navíc výměnu funkcí bílých figur. V žádném případě to není předchůdce, ale obsah je podobný a starší skladba je podle mne lepší.

A nyní samotné vyznamenané skladby:Ladislav Salai jr. a Emil Klemanič

I. cena

Pravda 2020-2021

Pomocný mat 2. ťahom

4 riešenia (10–12)


Peter Gvozdják

II. cena

Pravda 2020-2021

Samomat 3. ťahom (11–14)

 I. cena (L. Salai jr., Martin a E. Klemanič, Pezinok, 4345, 30.1.2021). I. 1.J:f5 V:g3 2.Dd5 Vg4 mat, II. 1.Sb7 Vg4+ 2.K:f5 S:d7 mat, III. 1.Sf4 S:d7 2.Vd3 Sc6 mat, IV. 1.V:h4 Sc6+ 2.Kd3 V:g3 mat.

Dvě dvojice řešení propojené cyklem čtyř bílých tahů. Užití dvou volných královských polí je zde zpracováno s novou motivací. V jedné dvojici řešení je blokování jednoho z nich doplněno o další blokování pole, které v pozici diagramu kryje bílá figura, jež dvojtahovým manévrem bere kámen bránící matu a "krátkým návratem" matuje. V druhé dvojici řešení hrají obě bílé figury a černý v prvním tahu ruší krytí pole matu.

II. cena (P. Gvozdják, Bratislava, 4383, 23.10.2021). 1.Je6 hrozí 2.c4+ b:c4(V:c4) 3.De5+ J:e5 mat, 1...J:c3 2.Sf3+ Je4, 1...V:c3 2.Vc5+ V:c5, 1...S:c3 2.Jb4+ S:b4 (a vždy 3.De5+ J:e5 mat). Skladba má však kompletný súbor zdanlivých hier s duálmi v druhých ťahoch bieleho 1...J:c3 2.Vc5+(2.Jb4+) K:d4, 1...V:c3 2.Jb4+(2.Sf3+) K:d4, 1...S:c3 2.Sf3+(2.Vc5+) K:d4 (a vždy 3.Se5+ J:e5 mat).

Neobvyklý cyklický námět. Ve zdánlivých hrách tři různá braní černého na c3 uvolňují pro černého krále pole d4. Bílý nesmí ze tří šachů vybrat takový, který by černému umožnil beroucí figurou odtáhnout, protože černého krále potřebuje dostat na d4 – po jednotlivých obranách tak cyklicky vycházejí dvě ze tří pokračování. Po úvodníku bílý jezdec pole d4 kryje a je naopak potřeba zvolit třetí šach, po němž černá figura odejde a uvolní tak bílé dámě cestu k e5.Emil Klemanič

III. cena

Pravda 2020-2021

Pomocný mat 2. ťahom

4 riešenia (7–9)


Emil Klemanič

1. čestné uznanie

Pravda 2020-2021

Mat 2. ťahom (15–12)

cvrčkoviaIII. cena (E. Klemanič, Pezinok, 4385, 6.11.2021). I. 1.J:e6 Ve8 2.J:f4 Sg4 mat, II. 1.g:f5 Vg4 2.f:e4 Jd4 mat, III. 1.Jc1 V:d8 2.Je2 Vd3 mat, IV. 1.Sf1 V:g6 2.Se2 Vg3 mat.

Pomocný mat s dvěma páry řešení. V první dvojici černý bere figuru kryjící královské pole, aby ho vzápětí blokoval (téma Nagnibida), zatímco druhá tematická figura svým matujícím tahem tvoří téma Zilahi. Neúplně analogické otevírání linií pro bílou věž se vysvětlí v druhém páru: v něm jde o antiduálové blokování volného pole e2, bílý přitom v průběhu řešení bere černé kameny aktivně hrající v prvních dvou řešeních.

1. čestné uznanie (E. Klemanič, Pezinok, 4395, 23.12.2021). Zvodnosti 1.Dg1? hrozí 2.D:d4 mat, 1...Cd5, Cb2 2.Jd2, Jd6 mat, 1...VCb4!, 1.Ca5? hrozí 2.Jd6 mat (2.Jd2? K:e5!), 1...f4 2.Jd2 mat (2.Jd6? Ke3!), 1...Cd5!, riešenie 1.Dg8 hrozí 2.Jd2 mat (2.Jd6? Ke3!), 1...f4 2.Jd6 mat (2.Jd2? K:e5!), 1...Cb2 2.Dd5 mat (1...VCd3, Jf3, VCd8+ 2.e:d3, e:f3, Ce8 mat).

Trojfázová exodvojtažka, v níž hrají hlavní roli maty Jd2 a Jd6. Matující jezdec kryje pole e3 a e5 a krytí jednoho z těchto polí obnovuje i v matech: po Jd2 střelcový cvrček kryje pole e3, po Jd6 pole e5. V pozici diagramu je ale problémem i uvolnění dalšího pole d5. Po 1.Dg1? pole e3 a e5 kryje dáma, resp. VCh5, ale d5 by bylo volné – tematické maty (s jejich antiduálovým výběrem) proto vyjdou až po otevření Ca8, resp. po blokování d5 tahy 1...Cd5 a 1...Cb2. Ve svůdnosti 1.Ca5? cvrček pokryje d5 a dáma stále napadá e3, proto je hrozba 2.Jd6 mat, a obrana 1...f4 prohodí krytí tematických polí, což umožní mat 2.Jd2 mat. V řešení 1.Dg8 se krytí polí e3 a e5 po úvodníku a obraně 1...f4 vymění, takže v těchto dvou fázích je zpracováno téma le Grand. První svůdnost navíc vyvrací tah 1...Cd5! a v řešení je 1...Cb2 obranou, což obsah doplňuje o prvky tématu Hannelius.Ladislav Salai jr. a Michal Dragoun

2. čestné uznanie

Pravda 2020-2021

Pomocný mat 2. ťahom

3 riešenia (6–9)


† Jaroslav Štúň

3. čestné uznanie

Pravda 2020-2021

Pomocný mat 4. ťahom

2 riešenia (2–5)2. čestné uznanie (L. Salai jr., Martin a M. Dragoun, Česko, 4301, 11.4.2020). I. 1.Dc5(Jc5?) b:c5 2.Ja5 Dd6 mat, II. 1.f5(Sf5?) e:f5 2.Sa4 De6 mat, III. 1.g5(Sg5?) h:g5 2.Sa5 Df6 mat.

Tri pekne zohrané riešenia s odväzovaním bielej dámy a jej matmi na troch susedných poliach po braní čiernych figúr pešiakmi (s antiduálmi v zátvorkách). (Pozn. red.: Vzhľadom na to, že jeden z autorov je rozhodcom turnaja, o vyznamenaní tejto skladby rozhodol redaktor rubriky.)

3. čestné uznanie († J. Štúň, 4351, 13.3.2021). I. 1.Jb4+ Ka5 2.Kc2 Ka4 3.Kb1 Kb3 4.Jg3 Ve1 mat, II. 1.Df4 Kb5 2.Dc1 Ve3+ 3.Kd2 Kc4 4.Se1 Vd3 mat.

Dvě odlišná řešení, ovšem s jasnou spojující myšlenkou a stoprocentním využitím všech kamenů: zatímco v prvním řešení jezdci aktivně přerušují dámu i střelce, v druhém zůstávají stát a naopak obě liniové figury aktivně blokují pole.Emil Klemanič

4. čestné uznanie

Pravda 2020-2021

Pomocný mat 2. ťahom (7–11)

a) diagram b) Kc6 ↔ Jd4


Štefan Sovík

5. čestné uznanie

Pravda 2020-2021

Pomocný samomat 4. ťahom

2 riešenia (4–4)4. čestné uznanie (E. Klemanič, Pezinok, 4333, 21.11.2020). a) 1.Kd7 Jd5 2.Jdc6 Jf6 mat, 1.Jb5 Jc2 2.Vd7 Jb4 mat, b) 1.Kc3 Jc5 2.Jd4 Ja4 mat, 1.Je5 Jd6 2.c5 Jb5 mat.

Dvě dvojice řešení, v nichž hrají hlavní úlohu volná pole černého krále. V každé pozici na jedno černý král táhne s následným antiduálovým blokováním jeho výchozího pole (i když 2.Jec6? v A je jen odblokování, zatímco 2.Vd4? ještě kryje matující pole), v druhém řešení se potom dvě pole blokují. Čtyři modelové maty.

5. čestné uznanie (Š. Sovík, Nitra, 4297, 14.3.2020). I. 1.Se1 Kb5 2.Kf1 Sc5 3.Sg2 b6 4.Da4+ K:a4 mat, II. 1.Sh2 Kb6 2.Kg1 Sb5 3.Sf1 Sc6 4.Da5+ K:a5 mat.

Exaktní echo matového obrazce s vytvořením černé baterie a blokováním dvou polí jak černému, tak bílému králi.Daniel Novomeský

1. pochvalná zmienka

Pravda 2020-2021

Pomocný mat 2. ťahom

3 riešenia (3–7)


Imrich Bandžuch

2. pochvalná zmienka

Pravda 2020-2021

Pomocný mat 5. ťahom

4 riešenia (5–9)1. pochvalná zmienka (D. Novomeský, Bratislava, 4392, 11.12.2021). I. 1.Va4 S:a5 2.Jd4 Sc7 mat, II. 1.Vb4 S:b4 2.Jc3 Sd6 mat, III. 1.Vd4 Sc3 2.Vd2 Se5 mat.

Černá věž třikrát uvolňuje linii, na níž bílý střelec ze tří různých polí matuje, kromě toho trojnásobné přerušení černých linií. Rozšíření obsahu skladby 4311.

2. pochvalná zmienka (I. Bandžuch, Spišská Nová Ves, 4365v, 12.6.2021). I. 1.e:d5 e6 2.c4 e7 3.Kd7 e8D+ 4.Kd6 Db8+ 5.Kc5 b4 mat, II. 1.Kf7 J:e3 2.Kg6 Jg4 3.Kf5 e3 4.Ke4 e:f4 5.Kd5 Jf6 mat, III. 1.f2 Kg2 2.f3+ e:f3 3.Kf7 f4 4.Kg6 Kf3 5.Kf5 Je7 mat, IV. 1.d2 b4 2.d1S b5 3.Sc2 b:c6 4.Sg6 c7 5.Sf7 c8D mat.

Čtyři modelové maty v H#5 nejsou každodenní výkon, i když další spojitost mezi řešeními chybí. Osobně považuji verzi s čPd3 určitě za lepší – za cenu jednoho černého pěšce navíc je přidaný další modelový mat a bPb3 je využitý ve dvou řešeních.† Jaroslav Štúň

3. pochvalná zmienka

Pravda 2020-2021

Pomocný mat 5,5. ťahom

2 riešenia (2–6)


Ladislav Packa

4. pochvalná zmienka

Pravda 2020-2021

Pomocný mat 2. ťahom (7–11)

a) diagram b) Pa7 na h73. pochvalná zmienka († J. Štúň, 4314, 11.7.2020). I. 1...Sf3 2.Kf5 Ke3 3.Vh5 Kd4 4.Dh4+ Se4+ 5.Kg4 Ke5 6.Sf3 Sf5 mat, II. 1...S:h3 2.Se4+ Sg2 3.Dh6 Sf1 4.Kg4 Sh3+ 5.Kh5 K:g3 6.Sg6 Sg4 mat.

Dva ideální maty – jeden ve středu šachovnice s černým bristolským manévrem, druhý na okraji s tempem a návratem bílého střelce – spojují šachy černou dámou a představení bílého střelce.

4. pochvalná zmienka (L. Packa, Galanta, 4352, 20.3.2021). Z postavenia čiernych pešiakov vyplýva, že jedna z veží je premenená – a ak sa nemá úplne vylúčiť možnosť oboch rošád (v prípade, že by sa pešiak premieňal na e1, alebo prechádzal so šachom cez d2 alebo f2), tak v a) premenená veža musela prejsť cez h1 (čo sa týka aj prípadu premeny pešiaka na g1, keď sa premenená veža musela dostať nejako von). Biela Vh1 sa v tomto prípade už musela pohnúť, malá rošáda je preto vylúčená a riešenie je 1.Vdf5 0-0-0 2.V3f4 Vhe1 mat. Obdobne je v pozícii b) vylúčená veľká rošáda a riešenie je 1.Vfd3 0-0 2.Vdd4 Vae1 mat.

Jednoduchá retroanalýza v přehledné pozici a dva echové maty.Ľuboš Kekely a Ladislav Packa

5. pochvalná zmienka

Pravda 2020-2021

Pomocný mat 2. ťahom

4 riešenia (5–2)5. pochvalná zmienka (Ľ. Kekely, Snežnica a L. Packa, Galanta, 4363, 29.5.2021). I. 1.K:d4 Vd1+ 2.Kc5 Ja6 mat, II. 1.K:b4 Va1 2.Ka5 Jc6 mat, III. 1.Kb2 Jd3+ 2.Ka3 Va1 mat, IV. 1.Kd2 Ve1 2.c3 Jf3 mat.

Hvězda černého krále v miniatuře, čtyři modelové maty a ve dvou z nich i téma Zilahi. Vzad << Výsledky >> Vpred