Pravda

<<  2021  >>

Vyberte si číslo
4341 4342 4343 4344  
         
         
         
Pravda 2016-2017
Pravda 2018-2019

číslo - originál
číslo - prvotina
číslo - oprava  

Krúžok kompozičného
šachu v Bratislave
Dom kultúry Ružinov
   sa ruší   
až do odvolania
a ako jeho náhrada sa
na tomto linku koná
videokonferencia.
Najbližšie stretnutie:

Vitaní sú všetci záujemcovia
o kompozičný šach

Animované diagramy
riešenia si môžete prehrať
priamo na diagrame