Pravda

<<  2021  >>

Vyberte si číslo
4341 4342 4343 4344 4345
4346 4347 4348 4349 4350
4351 4352 4353 4354 4355
4356 4357 4358 4359 4360
4361 4362 4363 4364 4365
4366 4367 4368 4369 4370
4371 4372 4373 4374 4375
4376 4377 4378 4379 4380
4381 4382 4383 4384 4385
4386 4387 4388    
         

číslo - originál
číslo - prvotina
číslo - oprava  

Krúžok kompozičného
šachu v Bratislave
Dom kultúry Ružinov
   sa ruší   
až do odvolania
a ako jeho náhrada sa
na tomto linku koná
videokonferencia.
Najbližšie stretnutie:

Vitaní sú všetci záujemcovia
o kompozičný šach

Animované diagramy
riešenia si môžete prehrať
priamo na diagrame