Pravda

<<  2021  >>

Vyberte si číslo
4341 4342 4343 4344 4345
4346 4347 4348 4349 4350
4351 4352 4353 4354 4355
4356 4357 4358 4359 4360
4361 4362 4363 4364 4365
4366 4367 4368 4369 4370
4371 4372 4373 4374 4375
4376 4377 4378 4379  
         

číslo - originál
číslo - prvotina
číslo - oprava  

Krúžok kompozičného
šachu v Bratislave
Dom kultúry Ružinov
klubovňa - č.d. 211
v čase 18:00-21:00 hod.

Najbližšie stretnutie:

Pozor, zmena termínu!

Vitaní sú všetci záujemcovia
o kompozičný šach

Animované diagramy
riešenia si môžete prehrať
priamo na diagrame