Vzad << >> Vpred

ŠACH

(20.11.2021)


Skladba č. 4387 – originál

Jozef Ložek, Lukáčovce

White Kd3 Qc4 Rc7 Sd8 Black Kd6 Qa8 Rb6 Ba4 Bf8 Sb3 Sc8 Pb4 Pb5 Pc5 Pc6 Pd4 Pd5 Pe5

Pomocný mat 2. ťahom (4–14)

2 riešenia


Blíži sa tohtoročný vrchol

Kontrolná notácia diagramu: b. Kd3 Dc4 Vc7 Jd8 (4), č. Kd6 Da8 Vb6 Sa4 Sf8 Jb3 Jc8 Pb4 b5 c5 c6 d4 d5 e5 (14), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.

Riešenia pošlite do dvoch týždňov e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4383 (Gvozdják): 1.Je6 hrozí 2.c4+ b:c4(V:c4) 3.De5+ J:e5 mat, 1...J:c3 2.Sf3+ Je4, 1...V:c3 2.Vc5+ V:c5, 1...S:c3 2.Jb4+ S:b4 (a vždy 3.De5+ J:e5 mat). Skladba má však kompletný súbor zdanlivých hier s duálmi v druhých ťahoch bieleho 1...J:c3 2.Vc5+(2.Jb4+) K:d4, 1...V:c3 2.Jb4+(2.Sf3+) K:d4, 1...S:c3 2.Sf3+(2.Vc5+) K:d4 (a vždy 3.Se5+ J:e5 mat). Unikátna a náročná cyklická zámena druhých ťahov bieleho, keď v zdanlivých hrách ide o tematické duály, zoskupené taktiež cyklickým spôsobom, čo možno písmenami zaznamenať takto: ABC-B(C)C(A)A(B). Bonusom je zámena tretích ťahov bieleho De5+ na Se5+, nadviazaná na rozličné druhé ťahy čierneho. Bude to asi prvá cena nášho dvojročného skladateľského turnaja, ledaže by rozhodca bol zarytým odporcom akýchkoľvek duálov... – Odmenu vyhráva Emil Klemanič, Pezinok.

● Skladbu č. 4359 upravuje autor s prispením ďalšieho autora takto: a) b. Kd8 Pb5 e4 g2 (4), č. Ke6 Sc2 Pc5 d4 d6 e5 f4 f6 (8), b) čierny Sc2 namiesto bieleho; pomocný mat 3. ťahom, riešenia: a) 1.Sd1 g3 2.Sh5 g:f4 3.Sf7 f5 mat, b) 1.f5 Sd1 2.f:e4 Sh5 3.Kd5 Sf7 mat. Autormi úpravy sú Jozef Ložek (Lukáčovce) a Ladislav Packa (Galanta).

● Finálový zápas o titul majstra sveta v klasickom šachu medzi M. Carlsenom (Nór.) a J. Nepomňaščím (Rus.) sa začne 26. novembra v Dubaji. (kh)


Vzad << >> Vpred