Vzad << >> Vpred

ŠACH

(11.9.2021)


Skladba č. 4378 – originál

Anton Bidleň, Humenné

White Ke1 Rd1 Rf1 Be5 Bh7 Sg6 Pe6 Pf3 Black Ke3 Qe8 Sh5 Pc5

Mat 2. ťahom (8–4)


Tri mesiace sa budú hľadať chyby súperov

Kontrolná notácia diagramu: b. Ke1 Vd1 Vf1 Se5 Sh7 Jg6 Pe6 f3 (8), č. Ke3 De8 Jh5 Pc5 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. Súčasťou obsahu sú dve zvodnosti 1.Jf4? a 1.Jh4?, spojené s tromi hrozbami a zlikvidované rozličnými obranami. Ako to bude v riešení? Treba si pritom všimnúť, že vo všetkých troch fázach existujú aj „poloobrany“, ktoré pripustia iba jeden z hroziacich matov.

Riešenie pošlite do dvoch týždňov e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4374 (Labai): Pokusy 1.Ke1? e2!, 1.c5? K:b5!, intencia 1.Jd6! e:d6 2.e7 d5 3.e8J! d:c4 4.Jd6 c3 5.b3+ Ka3 6.Jc4 mat, ale bohužiaľ aj závažný duál 3.c:d5 K:d5 4.b3 Ka6 5.e8J Kb5 6.Jc7 mat. Mohol by byť síce „tematický“, lebo opäť obsahuje premenu pešiaka na jazdca, ale konštrukciu tu narúša nehrajúci Jc1. – Odmenu vyhráva Stanislav Vokál, Drienovec.

● Na internete už vyšla publikácia obsahujúca všetky skladby konkurujúce na 11. svetovej súťaži v kompozičnom šachu – na adrese https://www.wfcc.ch/11wcct-entries/ je voľne prístupná každému záujemcovi. Ide o 598 skladieb v ôsmich oddeleniach od (zatiaľ anonymných) autorov z 35 štátov. Kapitáni národných družstiev môžu poslať námietky proti nekorektnosti, nepôvodnosti alebo tlačovým chybám v jednotlivých skladbách do konca novembra t.r. riaditeľovi súťaže. Ak niekto nájde v konkurujúcich skladbách závažné nedostatky, mal by ich čo najskôr oznámiť na adresu kapitána slovenského družstva, Mariána Križovenského, 11wcct@soks.sk.

● Ďalšie, už osobné stretnutie záujemcov o kompozičný šach bude v piatok 24. septembra od 18. do 21. h na starej adrese: v bratislavskom Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred