Vzad << >> Vpred

ŠACH

(3.4.2021)


Skladba č. 4355 – originál

Juraj Šťastný, Zvolen

White Ka2 Qf2 Rc1 Rd7 Bf6 Bh1 Sd8 Sg3 Pa3 Pb4 Pe6 Black Kd5 Qg2 Rc7 Rh2 Bh4 Pa4 Pb5 Pc3 Pd3 Pd6 Pe3 Pg5 Ph3

Mat 3. ťahom (11–13)


Blíži sa zasielacia lehota 11. WCCT

Kontrolná notácia diagramu: b. Ka2 Df2 Vc1 Vd7 Sf6 Sh1 Jd8 Jg3 Pa3 b4 e6 (11), č. Kd5 Dg2 Vc7 Vh2 Sh4 Pa4 b5 c3 d3 d6 e3 g5 h3 (13), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Skladba má zdanlivé hry 1...d2 2.Df5+Kc4 3.V:c3 mat, 1...c2 2.D:e3 hrozí 3.Dd4, D:d3 mat, 2...Vc4 3.De5 mat (2...Kc4 3.Dd4 mat).

Riešenie pošlite do dvoch týždňov e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4350 (Kekely a Formánek): a) späť Vc4:Ve4, vpred 1.Se1 Ve2 2.Vc3 mat, b) späť Ve2:Ve4, vpred 1.Sb4 Ve3 2.Vd2 mat, c) späť Pb5:Vc6, vpred 1.Sc1 Vc2 2.Ve3 mat a 1.Ve2 Vc3 2.Vd2 mat. V každom zo štyroch matov sa využíva blokovanie poľa vežou (na e2, e3, c2, c3). – Odmenu vyhráva Matúš Burčík, Smižany.

● V skladateľskej súťaži Pravda 2016-2017 získali vyznamenania títo autori: vo dvojťažkách I. cenu M. Kasár, II.c. V. Ďačuk, III.c. Š. Sovík, 1. čestné uznanie S. Vokál, 2. č.u. Š. Sovík, 3.-4. č.u. ex aequo E. Klemanič, Z. Labai, 1., 2. a 4. pochvalnú zmienku P. Vlček, 3. a 5. p.z. I. Mészáros; v trojťažkách cenu M. Kasár, č.u. Š. Sovík, 1. p.z. M. Šemrinec a 2. p.z. Z. Labai; v mnohoťažkách cenu Z. Labai; v štúdiách cenu, čestné uznanie aj pochvalnú zmienku dvojica M. Hlinka a Ľ. Kekely. (Pokračovanie.)

● Jedenásta svetová súťaž v kompozičnom šachu sa pomaly blíži k svojmu záveru. Autorom z 38 krajín ostávajú ešte necelé tri mesiace na posielanie skladieb, aby sa mohli v rámci svojich štátnych družstiev prebojovať do veľkého finále. Všetky podrobnosti o tejto vrcholnej kompozičnošachovej súťaži nájdete na stránke www.soks.sk. Definitívna zasielacia lehota je 1. júla 2021... (kh)


Vzad << >> Vpred