Pravda

<<  2020  >>

Vyberte si číslo
  4287 4288 4289 4290
4291 4292 4293 4294 4295
4296 4297 4298 4299 4300
4301 4302 4303 4304 4305
4306 4307 4308 4309 4310
4311 4312 4313 4314 4315
4316 4317 4318 4319 4320
4321 4322 4323 4324 4325
4326 4327 4328 4329 4330
4331 4332 4333 4334 4335
         
         
Pravda 2016-2017
Pravda 2018-2019

číslo - originál
číslo - prvotina
číslo - oprava  

Krúžok kompozičného
šachu v Bratislave
Dom kultúry Ružinov
   sa ruší   
až do odvolania
a ako jeho náhrada sa
koná videokonferencia.
Najbližšie stretnutie:

Vitaní sú všetci záujemcovia
o kompozičný šach

Animované diagramy
riešenia si môžete prehrať
priamo na diagrame