Pravda

<<  2020  >>

Vyberte si číslo
  4287 4288 4289 4290
4291 4292 4293 4294 4295
4296 4297 4298 4299 4300
         
Pravda 2014-2015

číslo - originál
číslo - prvotina
číslo - oprava  

Krúžok kompozičného
šachu v Bratislave

Ďalšie stretnutia záujemcov
o kompozičný šach, ktoré boli
plánované na prvý polrok 2020
v bratislavskom DK Ružinov,
zrušené. O prípadnom
obnovení stretnutí budeme
včas informovať.