Vzad << >> Vpred

ŠACH

(17.10.2020)


Skladba č. 4328

Jevgenij Permiakov

III. cena

JT Poltavská bitka 2013

White Ke8 Qb7 Re2 Bc6 Bh4 Sa6 Sf6 Pf5 Black Kd6 Qg1 Rh6 Bb5 Bh8 Sa3 Sa8 Pc4 Pc7 Pd7 Pf2 Pg4

Mat 2. ťahom (8–12)


Všetci skladajú na svetovú súťaž

Kontrolná notácia diagramu: b. Ke8 Db7 Ve2 Sc6 Sh4 Ja6 Jf6 Pf5 (8), č. Kd6 Dg1 Vh6 Sb5 Sh8 Ja3 Ja8 Pc4 c7 d7 f2 g4 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Riešenie pošlite do dvoch týždňov e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Meno jedného vyžrebovaného riešiteľa uverejníme a odmeníme ho darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4324 (Vokál): 1.b4 hrozí 2.Va5 mat 1...g5 2.V:g5 f5 3.V:f5 e5 4.V:e5 d5 5.V:d5 c5 6.V:c5 a 7.Va5 mat, pokus 1.Kb4? s identickým priebehom nevyjde pre 6...Vb7+! (nestačilo 1...c5+ 2.V:c5 a 3.Va5 mat). Populárna téma brania "družstva" čiernych pešiakov. – Odmenu vyhráva Andrej Kokavec, Levoča.

● Šachoví skladatelia mnohých krajín sa v súčasnosti venujú tvorbe skladieb na predpísaných osem tém 11. svetovej súťaže. Bohužiaľ, nemáme v rubrike dostatok priestoru, aby sme sa mohli zaoberať všetkými témami, ale uvedieme aspoň jednu. – Téma dvojťažiek znie takto: Vo zvodnosti (zvodnostiach) a v úvodníku biely kameň (môže byť aj pešiak) odchádza z poľa, na ktoré potom vo variante (variantoch) alebo vo vyvrátení hrajú aspoň dva čierne kamene. Biele tematické kamene môžu byť rovnaké, alebo môže ísť o rôzne biele kamene vo zvodnosti (zvodnostiach) a v úvodníku. Maty vyjdú v dôsledku vstupu čierneho kameňa na tematické pole, alebo v dôsledku nejakého iného škodlivého motívu. – Jedným z oficiálnych príkladov je skladba na dnešnom diagrame. Tematická zvodnosť je 1.J:d7? (jazdec odišiel z f6) hrozí 2.Se7 mat, tematické varianty 1...Vf6 2.Vd2 mat, 1...Sf6 2.Ve6 mat (veža a strelec hrajú v obranách na f6), vyvrátenie (netematické) 1...S:c6!. Úvodník je 1.Sf3 hrozí 2.Dd5 mat, ktoré budú tematické varianty? (kh)


Vzad << >> Vpred