Vzad << >> Vpred

ŠACH

(1.8.2020)


Skladba č. 4317 – originál

Stanislav Vokál, Drienovec

White Kf8 Rh6 Sh3 Pd6 Pe4 Black Kf6 Se8 Pd7 Pe5 Pe6 Pg6 Ph4 Ph5

Mat 3. ťahom (5–8)


Slovensko na online olympiáde

Kontrolná notácia diagramu: b. Kf8 Vh6 Jh3 Pd6 e4 (5), č. Kf6 Je8 Pd7 e5 e6 g6 h4 h5 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Súčasťou obsahu je tematický pokus 1.Vh7? s hrozbou 2.Vf7 mat a vyvrátením 1...J:d6!.

Riešenie pošlite do dvoch týždňov e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Meno jedného vyžrebovaného riešiteľa uverejníme a odmeníme ho darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4313 (Šemrinec, Ralík, Formánek): Zdanlivé hry 1...Kg4 2.Jc2 Kh4 3.Jd4 Kg4 4.Jd:f5 g:f5 5.g6 Kh4 6.g7 Kg4 7.g8D+ Kh4 8.Dg5 mat a 1...Kg4 2.Jf1 Kh4 3.Jh2 Kh5 4.Jef3 e:f3+ 5.Kh3 f2 6.e4 f1D+/f:e4 7.J:f1 f:e4/e3 8.Jg3 mat; riešenia 1.Jc2 Kg4 2.Jd4 Kh4 3.Jd:f5+ g:f5 4.g6 Kg4 5.g7 Kh4 6.g8J! Kg4 7.Jf6+ Kh4 8.J:f5 mat a 1.Jf1 Kg4 2.Jh2+ Kh4 3.Jc2 Kh5 4.Jb4 Kh4 5.Jd5 Kh5 6.Jf3 e:f3+ 7.Kh3(Kg3) f2 8.Jf6 mat (pri niektorých odbočkách vyjde mat skôr). Osemťažka s dvoma zdanlivými hrami a dvoma riešeniami končiacimi sa presne v 8. ťahu vždy iným matom! Základnú mustru našiel prvý autor, druhý malou úpravou doplnil zdanlivú hru a tretí „pridal“ (aj s pomocou počítača Ivana Jarolína) ďalšie postupy. Ide o takmer neuveriteľný unikát s jedinou nezávažnou nepresnosťou – dvojitou možnosťou kráľa v 7. ťahu druhého riešenia. – Odmenu vyhráva Edita Foltánová, Nové Zámky.

● Na šachovú online olympiádu, o ktorej sme písali pred týždňom, sa prihlásilo 163(!) národných tímov. Členmi družstva Slovenska sú Juraj Druska, Viktor Gažík, Júlia Movsesian, Zuzana Cibičková Borošová, Samir Sahidi a Dominika Ferková, náhradníkmi Ľubomír Ftáčnik, Christopher Repka, Veronika Maslíková, Svetlana Sučíková, Lukáš S. Kostolanský a Andrea Slabá. (kh)


Vzad << >> Vpred