Pravda

<<  2019  >>

Vyberte si číslo
        4235
4236 4237      
         
 

číslo - originál
číslo - prvotina
číslo - oprava  

Krúžok kompozičného
šachu v Bratislave
Dom kultúry Ružinov
klubovňa - č.d. 202
v čase 18:00-21:00 hod.

Najbližšie stretnutie:
01.2.2019

bude o
0d 00h 00m 00s

22.2.2019
15.3.2019
05.4.2019
26.4.2019
17.5.2019
07.6.2019
28.6.2019
Vitaní sú všetci záujemcovia
o kompozičný šach

Animované diagramy
riešenia si môžete prehrať
priamo na diagrame