Pravda

<<  2019  >>

Vyberte si číslo
        4235
4236 4237 4238 4239 4240
4241 4242 4243 4244 4245
4246 4247 4248 4249 4250
4251 4252 4253 4254 4255
4256 4257 4258 4259 4260
4261 4262 4263 4264 4265
4266 4267 4268 4269 4270
4271 4272 4273 4274 4275
         
         
 

číslo - originál
číslo - prvotina
číslo - oprava  

Krúžok kompozičného
šachu v Bratislave
Dom kultúry Ružinov
klubovňa - č.d. 202
v čase 18:00-21:00 hod.

Najbližšie stretnutie:

Vitaní sú všetci záujemcovia
o kompozičný šach

Animované diagramy
riešenia si môžete prehrať
priamo na diagrame