Pravda

<<  2019  >>

Vyberte si číslo
        4235
4236 4237 4238 4239 4240
4241 4242 4243 4244 4245
4246 4247 4248 4249 4250
4251 4252 4253 4254  
         
 

číslo - originál
číslo - prvotina
číslo - oprava  

Krúžok kompozičného
šachu v Bratislave
Dom kultúry Ružinov
klubovňa - č.d. 202
v čase 18:00-21:00 hod.

Najbližšie stretnutie:
7.6.2019

bude o
0d 00h 00m 00s

28.6.2019
Vitaní sú všetci záujemcovia
o kompozičný šach

Animované diagramy
riešenia si môžete prehrať
priamo na diagrame