Pravda

<<  2019  >>

Vyberte si číslo
        4235
4236 4237 4238 4239 4240
4241 4242 4243 4244 4245
         
         
 

číslo - originál
číslo - prvotina
číslo - oprava  

Krúžok kompozičného
šachu v Bratislave
Dom kultúry Ružinov
klubovňa - č.d. 202
v čase 18:00-21:00 hod.

Najbližšie stretnutie:
12.4.2019

bude o
0d 00h 00m 00s

26.4.2019
17.5.2019
07.6.2019
28.6.2019
Vitaní sú všetci záujemcovia
o kompozičný šach

Animované diagramy
riešenia si môžete prehrať
priamo na diagrame