Vzad << >> Vpred

ŠACH

(13.7.2019)


Skladba č. 4262 – originál

Štefan Sovík, Nitra

White Ka1 Rh7 Be3 Bg6 Sf7 Sg8 Pb7 Pc5 Pd3 Pe2 Pf2 Pf5 Pg5 Black Kg4 Qb8 Ra6 Re8 Sd8 Pa2 Pc3 Pe5 Pe7 Pf6 Ph3

Mat 5. ťahom (13–11)


Rekordný výsledok slovenských šachových skladateľov

Kontrolná notácia diagramu: b. Ka1 Vh7 Se3 Sg6 Jf7 Jg8 Pb7 c5 d3 e2 f2 f5 g5 (13), č. Kg4 Db8 Va6 Ve8 Jd8 Pa2 c3 e5 e7 f6 h3 (11), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. Po úvodníku 1.Sc1 vzniká hrozba 2.Sh5+ a varianty 1...Va4 2.J:f6+, 1...D:b7 2.J:e5+, 1...e4 2.d:e4...

Dokončenie riešenia (až do matov) pošlite do dvoch týždňov buď poštou na adresu redakcie Pravdy spolu so súťažným kupónom a s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Meno jedného vyžrebovaného riešiteľa uverejníme a odmeníme ho darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4258 (Kekely): I. 1.D:d4 Vg4 2.f4 V:g5 mat, II. 1.g:f4 V:c4 2.d4 Vc5 mat. Symetrické spracovanie obľúbenej „Zilahiho“ témy, čiže recipročnej zámeny braného a matujúceho kameňa (Vd4 a Vf4) vo dvoch fázach. – Odmenu vyhráva Zoltán Labai, Veľký Kýr.

● V Albume FIDE 2013-2015, ktorý vychádza v týchto dňoch, dosiahli slovenskí šachoví skladatelia výborné výsledky: L. Salai jr. 28,78 bodu, V. Ďačuk 28,5, E. Klemanič 16,12, J. Lörinc 13,33, P. Gvozdják 9, L. Packa 5,75, Z. Labai 5,25, J. Golha a Š. Sovík po 3, J. Brabec a D. Novomeský po 2, J. Dučák, O. Mihalčo a J. Štúň po 1. Celkový súčet 119,73 bodu za tri roky je slovenským rekordom v rámci všetkých doterajších oficiálnych svetových výberov šachových skladieb (zahŕňajúcich obdobie 1914-2015). (kh)


Vzad << >> Vpred