Vzad << >> Vpred

ŠACH

(14.3.2019)


Skladba č. 4245 – originál

Ivan Novák, Bratislava

White Kg3 Qh7 Bc2 Sa4 Black Kc1 Pd3

Mat 2. ťahom (4–2)

"nulová pozícia" – text!


Šachový majster sveta na bankovke

Kontrolná notácia diagramu: b. Kg3 Dh7 Sc2 Ja4 (4), č. Kc1 Pd3 (2), ale pozor! Aby túto tzv. nulovú pozíciu bolo možné predložiť na riešenie s výzvou "biely začne a dá mat druhým ťahom", treba v nej urobiť zmenu, a to buď a) premiestniť Kg3 na f2, alebo b) pridať bieleho Jb4. (Ide o úpravu skladby č. 4217 toho istého autora.)

Riešenia oboch pozícií pošlite do dvoch týždňov e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH), alebo poštou na adresu redakcie Pravdy spolu so súťažným kupónom a s označením ŠACH (pri adrese). – Meno jedného vyžrebovaného riešiteľa uverejníme a odmeníme ho darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4241 (Ammer): 1.Sd3 hrozí 2.Jc2 mat, 1...c:b5 2.J:b5 mat, 1...c:d5 2.Je2 mat, 1...Je4+ 2.V:e4 mat. Na prvotinu pekne spracovaná dvojťažka s tromi variantmi. Je zaujímavé, že navyše obsahuje náhodnú zdanlivú hru 1...c5 2.Sc3 mat. Je to akési avízo mladému autorovi, čím by sa mal neskôr zaoberať... – Odmenu vyhráva Ing. Gorazd Kollárik, Leopoldov.

● V Arménsku bola nedávno zavedená do obehu séria bankoviek, na ktorých sú portréty významných predstaviteľov arménskej kultúry. Na bankovke v hodnote 2000 dramov (okolo 3,60 eur) je vyobrazený deviaty majster sveta v šachu (1963-1969) Tigran Petrosian...


● Ďalšie stretnutie záujemcov o kompozičný šach bude v piatok 15. marca od 18. do 21. h v bratislavskom Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred