Vzad << >> Vpred

ŠACH

(7.2.2019)


Skladba č. 4240 – originál

Jaroslav Štúň, Snina

White Kc8 Bd8 Bf1 Black Kf3 Rd7 Bc6

Pomocný mat 4. ťahom

2 riešenia (3–3)


PAT A MAT bude mať už 35 rokov

Kontrolná notácia diagramu: b. Kc8 Sd8 Sf1 (3), č. Kf3 Vd7 Sc6 (3), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr štvrtým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Jedno z riešení je 1.Vd2 Kc7 2.Vf2 Kd6 3.Ke3 Ke5 4.Sf3 Sg5 mat.

Druhé riešenie pošlite do dvoch týždňov e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH), alebo poštou na adresu redakcie Pravdy spolu so súťažným kupónom a s označením ŠACH (pri adrese). – Meno jedného vyžrebovaného riešiteľa uverejníme a odmeníme ho darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4236 (Slávik): a) 1...Vf7 2.Je5 d3 3.Jc6 Vd7 mat, b) 1...Kf5 2.c4 Vf6 3.Jc5 Vd6 mat. Pekné echové modelové maty, škoda len, že sa autorovi nepodarilo zaobísť bez pešiaka b4 (ktorý odstraňuje vedľajšie riešenie). – Odmenu vyhráva Ing. Marián Šemrinec, Krompachy.

● Stošieste číslo časopisu PAT A MAT, vydané v decembri m. r., prináša na 40 stranách dva výsledky svojich skladateľských súťaží, 38 originálnych skladieb, prehľady úspechov domácich a zahraničných autorov, dva odborné a dva jubilejné články, referáty o svetovom kongrese v macedónskom Ochride a o skladateľskej súťaži "ČSR 100", ako aj ďalšie zaujímavé texty, diagramy a fotografie, svedčiace aj o bohatej činnosti Slovenskej organizácie kompozičného šachu. Momentálne jediný slovenský šachový časopis, ktorý vychádza 4- až 5-krát do roka, si možno objednať aj na adrese našej rubriky. (kh)


Vzad << >> Vpred