Pravda

<<  2018  >>

Vyberte si číslo
4181 4182 4183 4184 4185
4186 4187 4188 4189 4190
4191 4192 4193 4194 4195
4196 4197 4198 4199 4200
         
 

číslo - originál
číslo - prvotina
číslo - oprava  

Krúžok kompozičného
šachu v Bratislave
Dom kultúry Ružinov
klubovňa - č.d. 202
v čase 18:00-21:00 hod.

Najbližšie stretnutie:
8.6.2018

bude o
0d 00h 00m 00s

29.6.2018
Vitaní sú všetci záujemcovia
o kompozičný šach

Animované diagramy
riešenia si môžete animovať
priamo na diagrame