Pravda

<<  2018  >>

Vyberte si číslo
4181 4182      
         

číslo - originál
číslo - prvotina
číslo - oprava  

Krúžok kompozičného
šachu v Bratislave
Dom kultúry Ružinov
klubovňa - č.d. 202
v čase 18:00-21:00 hod.

Najbližšie stretnutie:
12.1.2018

bude o
0d 00h 00m 00s

2.2.2018
23.2.2018
16.3.2018
6.4.2018
27.4.2018
18.5.2018
8.6.2018
29.6.2018
Vitaní sú všetci záujemcovia
o kompozičný šach

Animované diagramy
riešenia si môžete animovať
priamo na diagrame