Pravda

<<  2018  >>

Vyberte si číslo
4181 4182 4183 4184 4185
4186 4187 4188 4189 4190
4191 4192 4193 4194 4195
4196 4197 4198 4199 4200
4201 4202 4203 4204 4205
4206 4207 4208 4209 4210
4211 4212 4213 4214 4215
4216 4217 4218 4219  
         
 

číslo - originál
číslo - prvotina
číslo - oprava  

Krúžok kompozičného
šachu v Bratislave
Dom kultúry Ružinov
klubovňa - č.d. 202
v čase 18:00-21:00 hod.

Najbližšie stretnutie:
28.9.2018

bude o
0d 00h 00m 00s

19.10.2018
9.11.2018
30.11.2018
14.12.2018
Vitaní sú všetci záujemcovia
o kompozičný šach

Animované diagramy
riešenia si môžete animovať
priamo na diagrame