Vzad << >> Vpred

ŠACH

(28.12.2018)


Skladba č. 4233 – originál

Ľuboš Kekely, Snežnica

White Kd2 Rf4 Pc2 Black Kb5 Qg6

Pomocný pat 2,5. ťahom

2 riešenia (3–2)


Skladba č. 4234 – originál

Bohuslav Sivák, Zvolen

White Kd3 Rg3 Bg7 Sg2 Pg4 Black Kg5 Sc8 Sg1 Pd4 Pg6

Biely vráti ťah, pozri text

3 riešenia (5–5)


Na záver roka riešime nezvyčajné úlohy...

Kontrolná notácia diagramov: 4233: b. Kd2 Vf4 Pc2 (3), č. Kb5 Dg6 (2), biely začne a s pomocou čierneho dá najneskôr tretím ťahom pat, k cieľu vedú dva prvé ťahy bieleho (jedno riešenie: 1...c4+ 2.Kc5 Kc3 3.Df6+ V:f6 pat); 4234: b. Kd3 Vg3 Sg7 Jg2 Pg4 (5), č. Kg5 Jc8 Jg1 Pd4 g6 (5), omylom potiahol biely, preto vráti svoj ťah a nasleduje obyčajný pomocný mat prvým ťahom (začne čierny), k cieľu vedú tri spätné ťahy bieleho (jedno riešenie: späť Se5:Sg7, vpred 1.Sf6 Sf4 mat).

Chýbajúce riešenia pošlite do dvoch týždňov e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH), alebo poštou na adresu redakcie Pravdy spolu so súťažným kupónom a s označením ŠACH (pri adrese). – Meno jedného vyžrebovaného riešiteľa aspoň jednej skladby uverejníme a odmeníme ho darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4229 (Labai a Svítek): 1.Jb3 hrozí 2.Kg7 a 3.Sf4 mat, 2...Kd6 3.V:e6 mat, 1...h6 2.Sg6 a 3.V:e6 mat, 2...Kd6 3.V:d5 mat, 1...Jd1~ 2.Dc3 a 3.V:d5 mat, 2...Kd6 3.Sf4 mat (1...Jb6 2.D:b6 a 3.D:e6 mat, 1...Jd6 2.J:d5 a 3.Sf4 mat, 2...e:d5 3.V:d5 mat, 1...Je7 2.K:e7 a 3.Sf4 mat). Medzivariantová cyklická zámena typu AB-BC-CA medzi matmi z hrozieb a matmi po obranách 2...Kd6. – Vypísanú odmenu vyhráva František Paluška, Banská Bystrica. (kh)


Vzad << >> Vpred