Vzad << >> Vpred

ŠACH

(4.10.2018)


Skladba č. 4221 – úprava

Bedrich Formánek, Bratislava

a Michal Hlinka, Košice

White Kf1 Bb6 Bd1 Se6 Black Ke8 Ba8 Bb8 Pc6 Pe7

Biely vyhrá (4–5)


Šachová olympiáda a voľby v Batumi

Kontrolná notácia diagramu: b. Kf1 Sb6 Sd1 Je6 (4), č. Ke8 Sa8 Sb8 Pc6 e7 (5), biely začne a vynúti výhru. Ide o rozšírenie obsahu štúdie, ktorú pôvodne uverejnil prvý autor v poľskom mesačníku Szachy v júli 1961 a po 57 rokoch jej dal uvedenú formu druhý autor. Riešenie sa začína ťahmi 1.Sh5+ Kd7 2.Jc5+ Kd6 (2...Kc8 3.Sg4+ e6 4.S:e6 mat) 3.Ja6! Kd7! 4.J:b8+ Kc8 5.Sa7. Teraz nasleduje pôvodný variant po 5...Kb7 a nový variant po 5...c5...

Dokončenie riešenia pošlite do dvoch týždňov e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH), alebo poštou na adresu redakcie Pravdy spolu so súťažným kupónom a s označením ŠACH (pri adrese). – Meno jedného vyžrebovaného riešiteľa uverejníme a odmeníme ho darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4217 (Novák): 1.Kf2 tempo 1...Kd2 2.Dh6 mat, 1...d2 2.Ja2 mat, 1...d:c2 2.D:c2 mat. Tri varianty a jedno blokovanie poľa s modelovým matom. Ale navyše je tu zaujímavá, hoci nezamýšľaná zvodnosť: 1.Sb1? tempo 1...K:b1 2.Dh1 mat (druhý modelový mat!), 1...d2 2.Dc2 mat (zámena matu aj obrany!). Škoda len chybičky krásy v podobe dvoch vyvrátení 1...Kd2 aj Kd1!. – Odmenu vyhráva Michal Virostko, Zámutov.

● V gruzínskom Batumi sa chýli k záveru 43. šachová olympiáda. Po 7. kole malo družstvo žien Slovenska 9 bodov (1. Arménsko 13) a družstvo mužov (v rámci „openu“) 8 bodov (1. Azerbajdžan 13). Posledné dve kolá sa hrajú dnes a zajtra. – Včera sa uskutočnili dlho očakávané voľby prezidenta FIDE – ich výsledok môžete nájsť na www.fide.com. (kh)


Vzad << >> Vpred