Vzad << >> Vpred

ŠACH

(23.8.2018)


Skladba č. 4215 – originál

Ľuboš Kekely, Snežnica

White Kc6 Bc1 Sd5 Black Ka8 Ra7 Rb8 Bf3 Pb4 Pc5 Pd6 Pe2 Pg4

Pomocný mat 2,5. ťahom

2 riešenia (3–9)


Vyšla ďalšia slovenská šachová kniha

Kontrolná notácia diagramu: b. Kc6 Sc1 Jd5 (3), č. Ka8 Va7 Vb8 Sf3 Pb4 c5 d6 e2 g4 (9), biely začne a s pomocou čierneho dá mat najneskôr tretím ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy bieleho. Jedným z riešení je 1...Sf4 2.Ve8 S:d6 3.Ve4 Jb6 mat.

Druhé riešenie pošlite do dvoch týždňov e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH), alebo poštou na adresu redakcie Pravdy spolu so súťažným kupónom a s označením ŠACH (pri adrese). – Meno jedného vyžrebovaného riešiteľa uverejníme a odmeníme ho darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4210 (Novomeský): 1.Ve7 Sa2 2.Dh1+ Kb2 3.Se5+ Kb3 4.Kg8 Kc4 5.Dh8 Kd5 6.Vh7 Ke6 7.Sg7 Ke7 mat. Dôvtipne odôvodnené jednoznačné poradie ťahov čierneho. – Odmenu vyhráva Michal Candrák, Nitra.

● Neuplynuli ešte ani tri mesiace a na svete je ďalšia slovenská kniha venovaná kompozičnému šachu. Autorom "Veľkej šachovnice" je známy šachový skladateľ Stanislav Vokál (povolaním profesor na Univerzite J. P. Šafárika v Košiciach a doktor vied), ktorý v nej dôkladne a zaujímavo rozoberá takmer kompletnú vlastnú tvorbu. V knihe je spolu 442 skladieb rôznych žánrov, od ortodoxných dvojťažiek až po exoskladby, každá s podrobným riešením a pomerne obsiahlym zhodnotením. Viazanú publikáciu na 142 stranách formátu A5 iste privítajú všetci slovenskí šachoví skladatelia a riešitelia, ale osobitne ju odporúčame tým šachistom, ktorí sa ešte iba chcú oboznámiť s tajmi kompozičného šachu.

● Od dnes do nedele prebieha v Marianke pri Bratislave jubilejný 10. medzinárodný festival kompozičného šachu. (kh)


Vzad << >> Vpred