Vzad << >> Vpred

ŠACH

(9.8.2018)


Skladba č. 4212 – originál

Jozef Ložek, Lukáčovce

White Ka4 Be2 Bf6 Sb5 Sd5 Pe5 Black Ke4 Rc6 Rh3 Bh2 Sd7 Pd3

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešenia (6–6)


Skladba č. 4213 – originál

Jaroslav Štúň, Snina

White Ke3 Bd3 Se5 Pe4 Black Ke6 Qd5 Bc4

Pomocný mat 3. ťahom

2 riešenia (4–3)


Ktorý z pomocných matov je krajší?

Kontrolná notácia diagramu: 4212: b. Ka4 Se2 Sf6 Jb5 Jd5 Pe5 (6), č. Ke4 Vc6 Vh3 Sh2 Jd7 Pd3 (6); 4213: b. Ke3 Sd3 Je5 Pe4 (4), č. Ke6 Dd5 Sc4 (3); v oboch skladbách čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým, prípadne tretím ťahom, pričom k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.

Riešenia pošlite do dvoch týždňov e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH), alebo poštou na adresu redakcie Pravdy spolu so súťažným kupónom a s označením ŠACH (pri adrese). – Meno jedného vyžrebovaného riešiteľa (ktorý našiel najmenej dve zo štyroch riešení) uverejníme a odmeníme ho darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4208 (Mészáros a Formánek): I. 1.D:d6 hrozí 2.Ve4 mat, 1...K:e3 2.De5 mat, II. 1.Df2 hrozí 2.Ve4 mat, 1...Kc5 2.Ve5 mat, III. 1.Df7 tempo 1...Kc5 2.Da7 mat, 1...K:e3 2.Df2 mat, 1...c5 2.Df4 mat, IV. 1.Ve5 tempo 1...Kc5 2.Df2 mat, 1...d:e5 2.Df2 mat, 1...K:e5 2.Df6 mat, 1...c5 2.Df4 mat. Spolu dve hrozby a osem variantov s rozličnými zámenami (po 1...Kc5 trojfázová zámena matu). Forma viacerých riešení je v priamych matových úlohách síce zriedkavá, ale jej výhodou je, že riešiteľ musí nájsť celý obsah skladby. – Odmenu vyhráva Imrich Bandžuch, Spišská Nová Ves. (kh)


Vzad << >> Vpred