Vzad << >> Vpred

ŠACH

(6.7.2018)


Skladba č. 4207 – originál

Emil Klemanič, Pezinok

White Kd1 Bd2 Be4 Sc6 Pc3 Pf3 Pg5 Pg6 Ph2 Black Kb1 Rb2 Rc2 Ba4 Sa1 Sa3 Pa2 Pb3 Pb5 Pc4 Pe5 Pe7 Pg7

Mat 8. ťahom (9–13)


Ramešbabu Praggnanandhaa: 12-ročný veľmajster

Kontrolná notácia diagramu: b. Kd1 Sd2 Se4 Jc6 Pc3 f3 g5 g6 h2 (9), č. Kb1 Vb2 Vc2 Sa4 Ja1 Ja3 Pa2 b3 b5 c4 e5 e7 g7 (13), biely začne a dá mat najneskôr ôsmym ťahom. Autor venuje skladbu JUDr. Jánovi Buvalovi. Biely si musí vybrať, či jazdcom zlikviduje Pe7, alebo pribrzdí Pb5. Aby zabránil patu, bude musieť obetovať Sd2, po čom nasleduje nečakaný pochod pešiaka!

Riešenie pošlite do dvoch týždňov e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH), alebo poštou na adresu redakcie Pravdy spolu so súťažným kupónom a s označením ŠACH (pri adrese). – Meno jedného vyžrebovaného riešiteľa uverejníme a odmeníme ho darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4203 (Lörinc, Formánek a Čerňavskyj ): a) 1.Sb7 hrozí 2.D:d4 mat, 1...Se4 2.D:e4 mat, 1...Kf4 2.Dg5 mat, 1...Kd3 2.Db3 mat (zvodnosti 1.Se2? hrozí 2.D:d4 mat, 1...Se4 2.Dg5 mat, 1...Kf4!, 1.Dg5+? Ke4 2.Jd2 mat, 1...K:f3!), b) 1.Se2 hrozí 2.D:d4 a 2.Df3 mat, 1...Se4 2.Dg5 mat, 1...Kf4 2.De5 mat, c) 1.Dg5+ Ke4 2.Jd2 mat, 1...K:f3 2.Sg2 mat, d) 1...Sd3(d3) 2.Sg5 mat, 1.Jd2 hrozí 2.Df3 mat, 1...Kf4 2.Dg5 mat, 1...d3 2.Sg5 mat, 1...Se4 2.D:e4 mat, 1...Kd3 2.Db3 mat. Zámeny obrán a matov, aj voľné zámeny hier: na miniatúrku prekvapujúce množstvo variantov, ale s malou mierou usporiadania... – Odmenu vyhráva Tomáš Novotný, Košice.

● Historicky druhým najmladším šachovým veľmajstrom sa stal Ind Ramešbabu Praggnanandhaa, keď splnil konečnú veľmajstrovskú normu 23. júna t.r. vo veku 12 rokov a 10 mesiacov. Mladší (o tri mesiace) bol iba Rus Sergej Kariakin (r. 2002). (kh)


Vzad << >> Vpred