Vzad << >> Vpred

ŠACH

(31.5.2018)


Skladba č. 4202 – originál

Michal Hlinka, Košice a

Ľuboš Kekely, Snežnica

White Kd6 Rc1 Ba2 Bg5 Pb6 Black Ka3 Rb4 Bb7 Sd7 Pc4

Biely vyhrá (5–5)


Vyšla nová slovenská šachová kniha

Kontrolná notácia diagramu: b. Kd6 Vc1 Sa2 Sg5 Pb6 (5), č. Ka3 Vb4 Sb7 Jd7 Pc4 (5), biely začne a vynúti výhru.

Ako začiatok hlavného variantu autori uvádzajú 1.Va1 J:b6 2.Sc1+ Vb2 3.Kc5. Dokončenie riešenia pošlite do dvoch týždňov e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH), alebo poštou na adresu redakcie Pravdy spolu so súťažným kupónom a s označením ŠACH (pri adrese). – Meno jedného vyžrebovaného riešiteľa uverejníme a odmeníme ho darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4198 (Šemrinec): 1.Jc3 tempo 1...Kb3 2.J:a2 Kc4 3.h5! Kb3 4.Vb1+ K:a2/Kc4 5.Sd5/Vb4 mat, 1...Ka5 2.Jd5 Ka6 3.V:a2 Ka7 4.V:a3+ Kb8 5.Va8 mat, zvodnosť 1.V:a2? tempo 1...Kb3 2.Jc5+ Kb4 3.Va1 Ka5 4.Vb1 a2 5.Vb5 mat, 3...Kc4 4.V:a3 Kb4 5.Va4 mat, 3...a2 4.V:a2 Kc4 5.Va4 mat (2...K:a2 napr. 3.Sd5+), 1...Ka5!. Z pestrých matov sú dva modelové, nečakane aj na a8. – Vypísanú odmenu vyhráva Dušan Pažitný, Bratislava-Vajnory.

● Pred piatimi dňami vyšla dlho očakávaná monografia Juraja Brabca Za všetkým hľadaj motív, celá venovaná novostrategickým dvojťažkám. Autor, ktorý sa práve 26. mája t.r. dožil 80 rokov, rozoberá v nej teóriu tejto oblasti kompozičného šachu a jej aplikáciu na 414 skladbách. Ide o skvelú knihu, vysvetľujúcu čitateľom, aký duchaplný a mnohostranný je tento moderný smer, a akou významnou mierou sa na ňom podieľali slovenskí šachoví skladatelia. Aj technicky krásne spracovaná kniha iste podnieti ďalší záujem o slovenský kompozičný šach a prispeje k jeho vynikajúcemu postaveniu vo svete. (kh)Vzad << >> Vpred