Vzad << >> Vpred

ŠACH

(10.5.2018)


Skladba č. 4199 – originál

Stanislav Vokál, Drienovec

White Ke6 Rd7 Re5 Be7 Bf7 Sb1 Sf6 Pa4 Pb7 Pc2 Pc3 Black Kc4 Qa6 Ra2 Rh7 Sb5 Pb2 Pb3 Pb6 Pc7 Pf5 Pg6

Mat 2. ťahom (11–11)


Víťazstvo Carlsena v Azerbajdžane

Kontrolná notácia diagramu: b. Ke6 Vd7 Ve5 Se7 Sf7 Jb1 Jf6 Pa4 b7 c2 c3 (11), č. Kc4 Da6 Va2 Vh7 Jb5 Pb2 b3 b6 c7 f5 g6 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. Tematickou súčasťou obsahu sú aj zvodnosti 1.J:h7?, 1.Sb4?, 1.Vd3? a 1.Je4?. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4195 (Ložek a Mlynka): I. 1.Je4 J:d4 2.Jf2+ Jc6 mat, II. 1.Je8 V:d4 2.Jg7+ Vd8 mat. Dve riešenia so štyrmi rôznymi návratmi figúr a zaujímavými motivačnými náplňami vedú k dvom rovnakým matom. Skladba sa riešiteľom veľmi páčila. – Vypísanú odmenu vyhráva Peter Ujházy, Vlachovo 5, 049 25 Dobšiná.

● Veľmi dobre obsadený Memoriál Vugara Gašimova v azerbajdžanskom Šamkire sa skončil víťazstvom majstra sveta: Magnus Carlsen (Nór.) 6 (z 9 možných), Liren Ding (Čína) 5.5, Sergej Kariakin (Rus.) 5, Teymur Radžabov (Azer.), Šachrijar Mameďarov (Azer.), Radoslaw Wojtaszek (Poľ.), Anish Giri (Hol.) po 4,5, Rauf Mamedov (Azer.), Veselin Topalov (Bul.) po 4, David Navara (Čes.) 2,5.

● V predbežnom výsledku každého z ďalších troch oddelení skladateľskej súťaže našej rubriky za roky 2014-2015 bola udelená iba jedna (prvá) cena. V trojťažkách ju získal Ladislav Salai jr., v mnohoťažkách Oto Mihalčo a v „ostatných skladbách“ dvojica Salai jr. a Emil Klemanič. (kh)


Vzad << >> Vpred