Vzad << >> Vpred

ŠACH

(12.4.2018)


Skladba č. 4195 – originál

Jozef Ložek, Lukáčovce a

Karol Mlynka, Bratislava

White Ka8 Rd8 Bf6 Sa1 Sc6 Black Kc3 Qh8 Rf1 Bh1 Sf2 Sg7 Pc4 Pd4 Ph7

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešenia (5–9)


Rekordný výsledok slovenských šachových skladateľov

Kontrolná notácia diagramu: b. Ka8 Vd8 Sf6 Ja1 Jc6 (5), č. Kc3 Dh8 Vf1 Sh1 Jf2 Jg7 Pc4 d4 h7 (9), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Jedným z riešení je 1.Je4 J:d4 2.Jf2+ Jc6 mat. Druhé riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4191 (Klemanič): a) 1.Jc5 V:d4+ 2.K:d4 Sg8 3.Kc4 Vb4 mat, b) 1.Je7 S:f5 2.K:f5 Va6 3.Kf6 Vf8 mat. Zaujímavá a dokonale jednotná kombinačná náplň medzi dvojčatami, zahŕňajúca striedavé obete a viažuce funkcie bielych figúr, striedavé blokovania polí jazdcami a ich priväzovania, ako aj modelové maty. – Vypísanú odmenu vyhráva Tichomír Šántha, SNP 9, 990 01 Veľký Krtíš.

● Pred niekoľkými dňami sa uzavrel definitívny výsledok Albumu FIDE 2013-2015. V tejto vrcholnej publikácii kompozičného šachu dosiahli slovenskí šachoví skladatelia výborné výsledky: L. Salai jr. 29,58 bodu, V. Ďačuk 28, E. Klemanič 16,11, J. Lörinc 13,33, P. Gvozdják 9, L. Packa 6,75, Z. Labai 5,25, J. Golha a Š. Sovík po 3, J. Brabec a D. Novomeský po 2, J. Dučák, O. Mihalčo, J. Štúň a S. Vokál po 1. Celkový súčet 122,02 bodu za tri roky je slovenským rekordom v rámci všetkých doterajších oficiálnych svetových výberov šachových skladieb. Album bude opäť vydaný na Slovensku (vydavateľom je Peter Gvozdják, technickým redaktorom Ľubomír Širáň) a na výbere skladieb sa podieľalo 30 medzinárodných rozhodcov z 15 štátov. (kh)


Vzad << >> Vpred