Vzad << >> Vpred

ŠACH

(11.1.2018)


Skladba č. 4182 – úprava

Štefan Sovík, Nitra a

Ladislav Packa, Galanta

White Ka5 Rb5 Bb4 Black Kd4 Qc4 Rd5 Bc3 Pa7 Pc2 Pd3 Pe4

Pomocný mat 2,5. ťahom

2 riešenia (3–8)


Krúžok v Ružinove do ďalšieho (45.) roku

Kontrolná notácia diagramu: b. Ka5 Vb5 Sb4 (3), č. Kd4 Dc4 Vd5 Sc3 Pa7 c2 d3 e4 (8), biely začne a s pomocou čierneho dá mat najneskôr tretím ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy bieleho. Ide o úpravu pomocného matu č. 4178 (Sovík) z 21. decembra 2017, ktorú vytvoril L. Packa so súhlasom pôvodného autora. Riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Prosíme riešiteľov, aby pri riešení uvádzali aj svoju úplnú poštovú adresu. – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4177 (Labai): 1.Sg2! hrozí 2.Sh3+ Kf4 3.Sd6+ Kf3 4.Sg4 mat, 1...Kf4 2.Sd6+ Kf5 3.Sh3+ Kf6 4.Se5 mat, 1...h5 2.Ve3 hrozí 3.Sh3+ Kf4 4.Sg5 mat, 2...Kf4 3.Sg5+ Kg4 4.Sh3 mat (3...Kf5 4.Sh3 mat, 2...Se4 3.V:e4 a 4.Vg5 mat, 1...Se4 2.V:e4 hr. 3.Vg5 mat, 2...h6 3.Ka4 h5 4.Vg5 mat). Štyri modelové maty (vysádzané tučne), z toho prvé tri echové. (Navyše, štvorťažka obsahuje menej tematickú zdanlivú hru 1...Sd3 2.Vg5+ Kf4 3.Vf2+ Ke3 4.Sc5 mat a zvodnosť 1.Sc5? hrozí 2.Vf2+ Ke5,Ke6 3.Ve7 mat, 1...Sa2 2.Vf2+ Ke5 3.K:a2 Ke6 4.Ve7 mat, 1...Kf6 2.Sd4+ Kf5 3.Vf2+ Ke6 4.Vf6 mat, 1...Se4!.) – Vypísanú odmenu vyhráva Mgr. Ľudmila Páleníková, Podzámska 13, 920 01 Hlohovec.

● Prvé tohtoročné stretnutie záujemcov o kompozičný šach bude zajtra (v piatok 12. januára) od 18. do 21. h v bratislavskom Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred