Pravda

2017 

Vyberte si číslo
        4130
4131 4132 4133 4134 4135
4136 4137 4138 4139 4140
4141 4142 4143 4144 4145
4146 4147 4148 4149 4150
4151 4152 4153 4154 4155
4156 4157 4158 4159 4160
4161 4162 4163 4164 4165
4166 4167 4168 4169 4170
4171 4172 4173 4174 4175
4176 4177     4155a
Pravda 2010-2011

číslo - originál
číslo - prvotina
číslo - oprava  

Krúžok kompozičného
šachu v Bratislave
Dom kultúry Ružinov
klubovňa - č.d. 202
v čase 18:00-21:00 hod.

Najbližšie stretnutie:

15.12.2017

bude o
0d 00h 00m 00s

12.1.2018
2.2.2018
23.2.2018
Vitaní sú všetci záujemcovia
o kompozičný šach

Animované diagramy
riešenia si môžete animovať
priamo na diagrame