Vzad << >> Vpred

ŠACH

(7.12.2017)


Skladba č. 4176 – originál

Ignác Mészáros, Nemecko

White Kg8 Qa4 Rg3 Bc6 Be7 Ph4 Black Ke5 Pd5 Ph5

Mat 2. ťahom (6–3)


Dvojica Salai + Klemanič žne úspechy

Kontrolná notácia diagramu: b. Kg8 Da4 Vg3 Sc6 Se7 Ph4 (6), č. Ke5 Pd5 h5 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4172 (Labai): Zdanlivé hry 1...D:c1 2.Dh4+ Df4 3.D:f4 mat, 1...c3 2.V:e5+ D:e5 3.Vf4 mat (modelový), 2...Kd4 3.Ve4 mat, riešenie 1.Df7 hrozí 2.Df4+ D:f4 3.Vf4 mat (m), 1...D:c1 2.Df5+ Ke3 3.Df4 mat (m), 2...Kd4 3.D:e5 mat, 1...Kd4 2.Dd7+ Ke4 3.Dd5 mat, 2...Kc5, Kc3 3.Dd5, Ja2 mat (1...Df5 2.D:f5 Kd4 3.D:e5 mat). Tri nečakané modelové maty s väzbou, ale aj zámeny variantov. Medzinárodný majster Zoltán Labai je slovenským rekordérom v počte uverejnených skladieb všeobecne (vyše 2375!!), ale aj v našej rubrike (136 samostatných a 13 spoločných originálov!)... – Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Alfred Baroška, ČA 14, 935 32 Kalná nad Hronom.

● Veľmi aktívna dvojica autorov Ladislav Salai jr. (Martin) a Emil Klemanič (Pezinok) zbiera ako na bežiacom páse vyznamenania na medzinárodných turnajoch v skladaní. Na konte majú čerstvé víťazstvo vo významnom anglickom dvojťažkovom „Morse Award“, špeciálnu cenu v nemeckom Die Schwalbe za štvorťažku, prvú cenu v holandskom Probleemblade za trojťažku (spoločne s pražským Michalom Dragounom), vyše 40 bodov v zatiaľ nedokončenom Albume FIDE 2013-2015 a celú sériu ďalších vyznamenaní. (kh)


Vzad << >> Vpred