Vzad << >> Vpred

ŠACH

(24.7.2014)


Skladba č. 4004 – originál

Ľudovít Lačný, Žiar nad Hronom

Mat 2. ťahom (7–7)Treba si všímať aj zvodnosti

Kontrolná notácia diagramu: b. Kf6 Da3 Vd6 Sc8 Jb8 Je7 Pc6 (7), č. Kb5 Ja8 Jb4 Pb6 c4 d4 d5 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie (vrátane zvodnosti 1.Ja6?) pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4000 (Réti): Nestačí 1.f7? Sb4! 2.Kg7 Jd7 a čierny vyhrá. Preto biely musí zacloniť diagonálu b4-f8 obeťou pešiaka 1.d6+! K:d6 (odmietnutie obete čiernemu nepomôže) 2.f7 (nie 2.Kg8? Jd7! 3.f7 Ke7, ani 2.Kg7? Sc3! a čierny vyhrá) 2...Jd7 (po slabšom 2...Ke7 ide 3.Kg7 Sc3+ 4.Kg8 alebo 4.f6+ atď.) 3.Kg7! (láka strelca na c3, čoho význam sa ukáže neskôr; slabé je 3.Kg8? Ke7! – keďže strelec v tomto prípade nie je na c3, obeť pešiaka 4.f8D+ nevedie k remíze) 3...Sc3+ (prípadne 3...Ke7 4.f6+ remíza) 4.Kg8! Ke7 (zaujímavým podvariantom je 4...Jf6+ 5.Kg7! Jg4+ 6.f6! S:f6+ 7.Kg6! Ke7 8.f8D+ K:f8 9.Kf5! so ziskom figúry, prípadne 7...Se7 8.Kg7 Sf6+ 9.Kg6 s opakovaním ťahov, alebo podobne 5...Jd7+ 6.Kg8, resp. 5...J~+ 6.f6 S:f6+ 7.Kg8!) 5.f8D+!! (po 5.f6+? J:f6+! čierny vyhrá) 5...J:f8 6.f6+! S:f6 pat! (nezachráni ani 6...Ke8 7.f7+ opäť s patom). Vtipná štúdia slávneho šachistu s dvoma logickými kombináciami (zaclonenie línie obeťou pešiaka d5 a prilákanie strelca na c3), ktoré vyústia do záverečného modelového patu. – Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Ladislav Salai, Kernova 6, 036 01 Martin. (kh)


Vzad << >> Vpred