Vzad << >> Vpred

ŠACH

(17.7.2014)


Skladba č. 4003 – originál

Jozef Ložek, Lukáčovce

Pomocný mat 2. ťahom (6–11)

a) diagram b) Kc7 na b1Riešiteľská súťaž v Bratislave a Košiciach

Kontrolná notácia diagramu: a) b. Kd3 Vb8 Se3 Pb5 c2 f5 (6), č. Kc7 De8 Va1 Vg3 Sh7 Ja8 Pa2 a4 a5 b4 e7 (11), b) čierneho kráľa premiestniť na b1; v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom. Riešenie b) je 1.D:b5+ c4 2.b:c3 e.p.+ V:b5 mat. Riešenie a) pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3999 (Bidleň): I. 1.f6 Kg3 2.f5 Jc3 mat, II. 1.f5 Je3 (1...Kg3? nejde pre nevýhodu z ťahu) 2.f4 d3 mat. Dva modelové maty s blokovaním poľa. – Vypísanú odmenu vyhráva Ján Jurčo, Na Pastierskych 118, 032 61 Važec.

● Podľa vzoru tradičnej riešiteľskej súťaže "International Solving Contest" sa uskutočnia v nedeľu 20. júla t.r. v desiatkach štátov otvorené majstrovstvá Izraela v riešení šachových skladieb. Vo dvoch dvojhodinových kolách dostanú účastníci na diagramoch po 6 problémov. V rámci kategórie začiatočníkov budú predložené výrazne ľahšie skladby. Medzi kolami bude polhodinová prestávka. Začiatok súťaže na Slovensku je o 11,00 hod., a to na dvoch miestach: v Bratislave v klubovni ŠK Slovan Bratislava na Gessayovej 2 a v Košiciach v klubovni ŠK UPJŠ Košice na Medickej 4. Prihlásiť sa možno na mieste 15 minút pred začiatkom. Výsledky budú vyhlásené na svetovom kongrese kompozičného šachu vo švajčiarskom Berne (v auguste t.r.). (kh)


Vzad << >> Vpred