Vzad << >> Vpred

ŠACH

(29.5.2014)


Skladba č. 3996 – originál

Jozef Ložek, Lukáčovce

Pomocný mat 2. ťahom

4 riešenia (4–11)Odišiel majster Ján Šefc

Kontrolná notácia diagramu: b. Kg1 Dc1 Sc5 Pe4 (4), č. Ke8 Va8 Vd2 Sh3 Jb8 Jg8 Pa7 b6 d5 e3 f5 (11), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú štyri prvé ťahy čierneho. Jedno z riešení je 1.d:e4 Dc4 2.Vd7 D:g8 mat. Ostatné tri riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3992 (Salai a Klemanič): I. 1.De4 Dh1 2.c5 D:e4 mat, II. 1.Vd4 Dd3 2.c6 D:d4 mat, III. 1.Sc4 Da2 e5 D:c4 mat. Dokonalá jednota troch riešení, keď biela dáma postupne prenasleduje a zlikviduje tri čierne figúry. – Vypísanú odmenu vyhráva Marcel Susa, Neustupného 1839, 15500 Praha 5, Česko.

● Vo veku 89 rokov zomrel 17. mája v Bratislave medzinárodný majster Ján Šefc, člen šachového klubu ŠK Slovan. Bol niekoľkonásobným účastníkom majstrovstiev Československa (v roku 1955 zvíťazil) a reprezentantom, účastníkom dvoch šachových olympiád (1956 a 1958) a majstrovstiev Európy r. 1957 (družstvo ČSR získalo bronzové medaily). Ako tréner sa vo svojom klube zaslúžil o šachovú výchovu mnohých významných šachistov, napríklad veľmajstrov Ľ. Ftáčnika a I. Štohla. Známym sa stal aj ako autor úspešnej knihy "Moderná učebnica šachu" (1987). Česť jeho pamiatke! (kh)


Vzad << >> Vpred