Vzad << >> Vpred

ŠACH

(22.5.2014)


Skladba č. 3995 – originál

Ľudovít Lačný, Žiar nad Hronom

Mat 2. ťahom (13–9)Dve víťazstvá slovenských šachových skladateľov

Kontrolná notácia diagramu: b. Kh5 Df1 Vf4 Sa3 Sd7 Jf5 Jg6 Pb5 c2 e6 f6 g4 h2 (13), č. Kd5 Ve2 Jf3 Jg1 Pa4 b6 c3 d4 h3 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Do tematického obsahu patria aj zdanlivé hry po ťahoch Ve2 a zvodnosť 1.Sd6?. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3991 (Labai): Zvodnosť 1.Ve7? tempo 1...Kh5 2.Jf7 d6+ 3.Kb5(Kb4) d:e5 4.V:e6 e4 5.S:g6 mat (po 2...g5 malé duály), ale 1...Kh6!, riešenie 1.Sg8 tempo 1...Kh5(Kh6) 2.Vh7+ Kg5 3.Jf7+ Kf5 4.Vh5+ g:h5 5.Sh7 mat, 4...Ke4 5.Jd6 mat. Maty S:g6 a Sh7 sú modelové, v riešení si možno všimnúť dvojnásobný návrat figúry (Sg8-Sh7, Jf7-Jd6). – Vypísanú odmenu vyhráva Stanislav Hudák, 066 01, Brekov 73.

● Vo veľkom kompozičnom turnaji, vypísanom pri príležitosti 22. zimnej olympiády v Soči, sa vynikajúco presadili slovenskí skladatelia. Prvú cenu vo dvojťažkách získal Peter Gvozdják a vo dvojťahových pomocných matoch Zoltán Labai. Ďalšie vyznamenania dosiahli Emil Klemanič, Štefan Sovík a ešte raz Labai.

● A nakoniec jedna smutná správa: dňa 12. mája 2014 vo veku nedožitých 89 rokov zomrel v Bratislave po ťažkej chorobe významný akademický maliar a šachový skladateľ Ľudovít Lehen. Česť jeho pamiatke! (kh)


Vzad << >> Vpred