Vzad << >> Vpred

ŠACH

(24.4.2014)


Skladba č. 3991 – originál

Zoltán Labai, Veľký Kýr

Mat 5. ťahom (9–9)Slovenské rebríčky vedú Markoš a Theissl-Pokorná

Kontrolná notácia diagramu: b. Kc5 Vf7 Sh7 Jd6 Pb6 d2 e5 g2 g3 (9), č. Kg5 Pb7 d3 d4 d5 d7 e6 g4 g6 (9), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. Zvodnosť 1.Ve7? vedie k cieľu po 1...Kh5, ale správny úvodník je 1.Sg8! s pokračovaním 1...Kh5(Kh6) 2.Vh7+. Dokončenie riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3987 (Labai): 1.Jc4 hrozí 2.Je7+ Kd4 3.Se5 mat, 1...S:c4 2.D:c6+ K:c6 3.Je7 mat, 1...Jd3 2.Df7+ Ke4 3.Jd2 mat (1...Ke4 2.Jfe3+ Kd4 3.Se5 mat, 2...Kf3 3.Df5 mat). V hrozbe a prvých dvoch variantoch sa objavia zaujímavé modelové maty. Za zmienku stoja ešte zdanlivé hry (keby začínal čierny) 1...Sc4 2.Df6 a 3.Je7 mat, 1...Je4 2.Df7+ Ke5 3.Jc4 mat. – Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Jaroslav Páleník, Pod hájom 1085/104, 018 41 Dubnica nad Váhom.

● Poradie slovenských šachistov v súčasnom rebríčku medzinárodnej šachovej federácie FIDE: 1. Markoš 2600 bodov, 2. Michalík 2567, 3. Ftáčnik 2563, 4. Štohl 2516, 5. Petrík 2510, 6. Jurčík 2469, 7. Vavrák 2460, 8. Timoščenko 2457, 9. Petényi 2448, 10. Likavský 2447 atď. Medzi ženami sú na čele Theissl-Pokorná 2362, Repková 2358, Štočková 2356, Kočetková 2336 atď.

● Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude zajtra (v piatok 25. apríla) od 18. do 21. h v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred