Vzad << >> Vpred

ŠACH

(13.3.2014)


Skladba č. 3985 – originál

Štefan Vincze, Pôtor

Mat 2. ťahom (9–7)Slovenské úspechy vo Svetovom pohári FIDE

Kontrolná notácia diagramu: b. Kb3 De2 Vd6 Vf6 Sa1 Jb7 Pe3 f3 g5 (9), č. Ke5 Vc4 Vg4 Jb4 Jh4 Pc3 c5 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Dvojťažka obsahuje symetrické zdanlivé hry po 1...Jd5, Jf5, Vd4, Vf4, ktoré sa po úvodníku zaujímavo zamenia. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3981 (Bidleň): I. 1.Jd3 Jf3 2.Kd5 Je6 3.Ke4 Jh4 mat, II. 1.Je4 Jh5 2.Ke6 h4 3.Kf5 Sh3 mat, III. 1.Je6 Jf3 2.Kc6 Jf5 3.Kd5 Je5 mat. V každom riešení blokuje čierny jazdec iné pole. – Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Gabriel Török, Nábrežná 79, 940 57 Nové Zámky.

● V minuloročnom kompozičnošachovom "Svetovom pohári FIDE", ktorého tradícia sa len nedávno začala (v rámci spolupráce svetových organizácií FIDE a WFCC), slávili niekoľko úspechov slovenskí šachoví skladatelia: II. cenu v oddelení štúdií získal Michal Hlinka (Košice), IV. cenu v exoskladbách Daniel Novomeský (Bratislava) a VIII. cenu vo dvojťažkách Štefan Sovík (Nitra). Navyše pochvalami boli vyznamenaní J. Brabec (2), J. Havran a E. Klemanič.

● Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude zajtra (v piatok 14. marca) od 18. do 21. h v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred