Vzad << >> Vpred

ŠACH

(23.1.2014)


Skladba č. 3978 – originál

Emil Klemanič, Pezinok

Pomocný mat 2. ťahom

Pozri text (6–13)Keď matujúce kamene zmenia farbu

Kontrolná notácia diagramu: a) b. Kd1 Vh2 Sa7 Ja3 Je7 Pb2 (6), č. Kd4 Df2 Vc2 Sb1 Jb5 Jb6 Pa5 a6 d6 e3 e6 g3 g4 (13), b) matujúci kameň v a) sa zmení na čierny, c) matujúci kameň v b) sa zmení na čierny; vo všetkých troch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom. Riešenie a) je 1.e5 Vh5 2.e4 Vd5 mat, v b) sa biela Vd5 zmení na čiernu atď. Riešenia postavení b) a c) pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3973 (Štúň): a) 1.Jc3 d:c3 2.e4 c:d4 3.e5 d:e5 4.Kd4 e6 5.Ke5 e7 6.Ke6 e8D mat, b) 1.Jg5+ Ke7 2.e4 K:d6 3.e5 K:d5 4.e3 Kc5 5.Ke4 Kc4 6.Jf3 d3 mat. Zdanlivo malá zmena v pozícii vedie k veľmi odlišnému matovému postupu.

Riešenie skladby č. 3974 (Nemček): Postavenie bielych pešiakov je nelegálne ("nemohlo vzniknúť v partii"). Možno ho zlegalizovať odstránením ktoréhokoľvek z pešiakov: -Pa4 1.Da8 mat, -Pb2 1.Dh8 mat, -Pb3 1.Jb3 mat, -Pc2 1.Kc2 mat. Niektorí riešitelia navrhovali aj iné žarty (napríklad otočenie šachovnice o 180 stupňov, alebo natočenie symbolu dámy na exofigúru leo), čo by mohlo autora inšpirovať k ďalším skladbám... – Vypísanú odmenu vyhráva Pavol Sečkár, Kozmonautov 14, 949 01 Nitra. (kh)


Vzad << >> Vpred