Vzad << >> Vpred

ŠACH

(9.1.2014)


Skladba č. 3976 – originál

Tibor Djablik, Kysucké Nové Mesto

Mat 6. ťahom (8–5)Šachová rubrika do svojho päťdesiateho roku

Kontrolná notácia diagramu: b. Kh3 Dh4 Sf4 Je4 Pb5 c5 e2 g5 (8), č. Kd4 Vc2 Pc3 d2 f6 (5), biely začne a dá mat najneskôr šiestym ťahom. Úvodník je 1.Sd6 a hrozba 2.Jg3+. Celé riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3971 (Ložek): I. 1.S:c2 V:c4 2.Sb1 Vc1 mat, II. 1.J:d2 V:d3 2.Jb1 Vd1 mat, III. 1.S:e2 Ve4 2.Sd1 Ve1 mat, IV. 1.S:f2 Vf4 2.Se1 Vf1 mat. Analogické postupy a maty, bohužiaľ, ako upozornili dvaja riešitelia, skladba má úplného ideového predchodcu: S. I. Tkačenko, Phénix 9.1993, b. Kb4 Vd4 Sh3 Pc2 d2 e2 f2 (7), č. Kh1 Va1 Sd3 Je4 Ph2 (5). – Vypísanú odmenu vyhráva Daniel Novomeský, Studenohorská 23, 841 03 Bratislava.

● Originálne šachové skladby autorov s trvalým bydliskom na Slovensku, alebo slovenskej národnosti, ktoré uverejníme v našej rubrike v rokoch 2014 a 2015, budú zaradené do skladateľskej súťaže. Členenie súťaže podľa druhov (napr. dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky, štúdie, pomocné maty atď.) bude závisieť od počtu a kvality príspevkov. Osobitne oceníme skladby začínajúcich autorov (do troch rokov od dátumu prvotiny). Víťazní autori vyhrajú knižné ceny. – Naša rubrika má dnes presne 49 rokov!

● Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude zajtra (v piatok 10. januára) od 18. do 21. h v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred