Vzad << Výsledky >> Vpred

Pravda 2012-2013


Definitívný výsledok skladateľskej súťaže pre slovenských autorovNa tradičnej súťaži bratislavského denníka Pravda sa zúčastnilo 102 originálnych skladieb uverejnených v rokoch 2012 a 2013. Z toho bolo 24 dvojťažiek, 11 trojťažiek, 8 mnohoťažiek, 6 štúdií a 53 ostatných skladieb. Vzhľadom na počet a úroveň jednotlivých druhov skladieb bola súťaž rozdelená na 5 oddelení. Osobitne sa hodnotili skladby začínajúcich autorov (uverejnené do troch rokov od dátumu prvotiny). Komentáre k jednotlivým vyznamenaným skladbám napísali rozhodcovia. (Ospravedlňujeme sa za oneskorené uverejnenie tohto výsledku.)Dvojťažky   Trojťažky   Mnohoťažky   Štúdie   Ostatné skladby
A. DVOJŤAŽKY


Rozhodca: Vasil Ďačuk (Slovensko), medzinárodný rozhodca FIDEZa dva roky bolo uverejnených 24 dvojťažiek. Udelil som tieto vyznamenania:Zoltán Labai

I. cena

Pravda 2012-2013

Mat 2. ťahom (9–9)


Jozef Havran

II. cena

Pravda 2012-2013

Mat 2. ťahom (11–11)I. cena (Z. Labai, Veľký Kýr, 3920, 27.12.2012). 1.Sa6? hrozí 2.Db5# (A), 1...Kd5 (a) 2.Dc4# (B), 1...Kd7!, 1.Sg1? hrozí 2.Dc4# (B), 1...Kd5 (a) 2.Db5# (A), 1...Vf2!, 1.Vd8? hrozí 2.Sb7# (C), 1...Kd5 (a) 2.Dc5# (D), 1...Vh7!, 1.Vf6! hrozí 2.Dc5# (D), 1...Kd5 (a) 2.Sb7# (C).

Najlepšia a obsahovo najzložitejšia dvojťažka. Po jednej obrane dvakrát prebieha recipročná zámena hrozby a variantového matu (dvakrát téma le Grand). Vynikajúca skladba!

II. cena (J. Havran, Šaľa, 3894, 12.7.2012). 1...D:e5 2.d:e5#, 1...Dc5 2.d:c5#, 1...D:b5 2.d5#, 1...D:d6+ 2.J:d6#, 1...D:d4 2.V:d4#, 1...b:a3 2.J:a3#, 1.Jc5 hrozí 2.Dd3#, 1...J:e5 2.d:e5#, 1...b:c5 2.d:c5#, 1...D:f7 2.d5#, 1...V:d6+ 2.J:d6#, 1...b:a3 2.Da4#, 1...Sb1 2.Db3#.

Zámena štyroch obrán a jedného matu. Zámena hier je realizovaná čisto, zdanlivé varianty nevychádzajú v riešení, a naopak.Marián Šemrinec

III. cena

Pravda 2012-2013

Mat 2. ťahom (9–10)


Ignác Mészáros a Bedrich Formánek

IV. cena

Pravda 2012-2013

Mat 2. ťahom (7–9)III. cena (M. Šemrinec, Krompachy, 3935, 4.4.2013). 1.De7? hrozí 2.Vd5#, 1...Jf6 2.D:d6#, 1...Jf4!, 1.Jc:e6(Jf:e6)? hrozí 2.Vd5#, 1...Jf4 2.e:f4#, 1...Jf6!, 1.Jd5! tempo 1...Jf6(Jf4) 2.D:f6# a ďalej 1...f4, e:d5, Je8, h6, S:d7 2.Ve4, V:d5, D:e6, Jg6, J:d7#.

Obsažná dvojťažka. Dvakrát nevychádza hrozba vežou na d5. Vtedy biely blokuje úvodníkom toto pole, čo vedie k cieľu, a mat vežou sa ukáže až po obrane čierneho! Zámena matov, recipročná zámena obrany a vyvrátenia.

IV. cena (I. Mészáros, Nemecko a B. Formánek, Bratislava, 3969, 28.11.2013). 1...e5 2.S:d5#, 1.Dg5! tempo 1...e5 2.Df5#, 1...Kf3 2.Df4#, 1...Kd3 2.Dg6#, 1...Jd1~ 2.De3#.

V základnej pozícii sú pripravené maty na všetky ťahy čierneho. Ale vyčkávací ťah biely nemá. Rieši výborný úvodník, ktorý dáva kráľovi dve voľné polia a vedie k zámene matu.Stanislav Vokál

1. čestné uznanie

Pravda 2012-2013

Mat 2. ťahom (6–8)


Karol Mlynka

2. čestné uznanie

Pravda 2012-2013

Mat 2. ťahom (5–3)1. čestné uznanie (S. Vokál, Drienovec, 3908, 18.10.2012). 1.Dg3! hrozí 2.Dd3#, 1...Jc2~ 2.Df2#, 1...Je3 2.Dg7#, 1...Dc3 2.D:c3#. 1.e5? hrozí 2.Df4#, 1...Jc2~! a 1.Df4? hrozí 2.e5#, 1...Je3!

V pokusoch vzájomná zámena prvého ťahu a hrozby. V riešení predĺžená obrana.

2. čestné uznanie (K. Mlynka, Bratislava, 3957, 5.9.2013). 1.V6a7? tempo 1...g6 2.Jf5#, 1...K:h6 2.Vh8#, 1...g:h6!, 1.Jf5! tempo 1...g6 2.V6a7#, 1...g:h6 2.V:h6#.

Výmena prvého ťahu a variantového matu po jednej obrane (Salazarova téma), ako aj jedna voľná zámena variantu.Stanislav Hudák a Bedrich Formánek

Pochvalná zmienka

Pravda 2012-2013

Mat 2. ťahom (9–3)


Marián Šemrinec

Pochvalná zmienka

Pravda 2012-2013

Mat 2. ťahom (8–3)Pochvalná zmienka (S. Hudák, Brekov a B. Formánek, Bratislava, 3917, 6.12.2012). 1...Kh6, h4 2.Sf4#, 1.Je5! tempo 1...Kh6, h4 2.Jf7#, 1...Kh4, h6 2.Jf3#, 1...Kf4 2.Jf7# (Jf3?).

V zdanlivých hrách na poli f4 matuje biely strelec. Napriek tomu rieši zaclonenie tohto strelca so zámenou matov.

Pochvalná zmienka (M. Šemrinec, Krompachy, 3964, 24.10.2013). 1.Dg5! tempo 1...Ve5 2.D:e5#, 1...V:e6 2.V:e6#, 1...V:f4 2.D:f4#, 1...d3 2.V:d3#; 1.Dg6? V:e6!, 1.Db7? V:f4!, 1.Da7? V:f4!, 1.f7? V:f4!.

Zámena matov.

B. TROJŤAŽKY


Rozhodca: Emil Klemanič (Pezinok)Do súťaže bolo zaslaných jedenásť skladieb, z ktorých jedna výrazne prevyšovala všetky ostatné.Ladislav Salai jr.

Cena

Pravda 2012-2013

Mat 3. ťahom (10–8)


Oto Mihalčo

Čestné uznanie

Pravda 2012-2013

Mat 3. ťahom (8–10)Cena (L. Salai jr., Martin, 3914, 22.11.2012). 1.Dc7 tempo 1...d3 2.J:e4! hrozí 3.Dc4#, 2...K:e4 3.De5#, 1...e3 2.J:d4! hrozí 3.De5#, 2...K:d4(d6) 3.Dc4#. 1...Sb7 2.De5+ Kc6 3.J:d4#, 1...Je7 2.Dc4+ Kd6 3.J:e4# (1...Jf6/Jh6 2.g:f6/g:h6 atď.).

Recipročná výmena druhých a tretích ťahov bieleho a vďaka efektu pseudo leGrand vlastne aj cyklická. Asi úplne nová schéma, kde všetky druhé ťahy bieleho dávajú voľné pole čiernemu kráľovi a využíva sa vzdialené blokovanie.

Čestné uznanie (O. Mihalčo, Košice, 3911, 8.11.2012). Zdanlivé hry 1...Sd5 2.Da1+ Sd4 3.D:d4#, 1...Vd5(d5) 2.Dh3 hrozí 3.Jh5#, 2...V:f5 2.D:f5#, riešenie 1.Dc4 hrozí 2.Ve6+ f:e6 3.D:e6#, 1...Sd5 2.Dc3+ Sd4 3.D:d4#, 1...Vd5 2.De4 hrozí 3.Jh5#, 2...V:f5 3.D:f5#, 1...d5 2.Dc7 atď., 1...Jd5 2.De4 J:f4 3.De7#, 1...Ve5 2.f:e5+ d:e5 3.S:e5#.

Zámena dvoch pokračovaní bieleho s využitím obrán na vzájomnom priesečníku.Pochvalné zmienky bez poradiaZoltán Labai

Pochvalná zmienka

Pravda 2012-2013

Mat 3. ťahom (9–10)

a) diagram b) Vb4 na b6


Stanislav Vokál

Pochvalná zmienka

Pravda 2012-2013

Mat 3. ťahom (8–16)

 Pochvalná zmienka (Z. Labai, Veľký Kýr, 3881, 12.4.2012). a) 1.f7 hrozí 2.Sd8+ Vb6 3.De1#, 1...Vb6 2.De1+ Vb4 3.Sd8#, 1...Vf6(V:e4) 2.Dc7+ Vb6 3.Sd2# (1...V:b7 2.K:b7 atď.), b) 1.f7 hrozí 2.De1+ Vb4 3.Sd8#, 1...Vb4 2.Sd8+ Vb6 3.De1#, 1...Vf6(V:e4) 2.Sd2+ Vb4 3.Dc7# (1...V:b7 2.K:b7 atď.).

Striedanie druhých a tretích ťahov bieleho a modelové maty s väzbou veže. Dvojník však obsah nijako výrazne neobohacuje.

Pochvalná zmienka (S. Vokál, Drienovec, 3919, 20.12.2012). 1.Df2 hrozí 2.Jf7+ Ke4 3.J:g5#, 1...Sh6 2.Jb5+ Ke4 3.Jc3#, 1...V:c5 2.Jb7+ Ke4 3.J:c5#, 1...Vg1 2.Jc4+ Ke4 3.J:d2#, 1...Dh6(Dh5) 2.Dh2+ Kf6 3.J:g8#.

Siersova batéria v hrozbe a v troch variantoch.Marián Šemrinec

Pochvalná zmienka

Pravda 2012-2013

Mat 3. ťahom (8–8)Pochvalná zmienka (M. Šemrinec, Krompachy, 3922, 3.1.2013). 1.De2 hrozí 2.V:e5+ Kc6 3.Da6#, 1...K:e6 2.Dc4+ Vd5 3.Jg5#, 1...S:f7(Se4) 2.Jf4+ e:f4 3.De4#, 1...Sd3 2.D:d3+ K:e6 3.Jg5#, 1...V:a2 2.Jf4+ e:f4 3.D:a2#, 1...Va8(Vb8,Ve8) 2.Jf4+ e:f4 3.Vd7#.

V tejto klasickej trojťažke sa opakujú ťahy bieleho jazdca h3. Výborný úvodník to však kompenzuje.Spomeniem, prečo som nevyznamenal ostatné skladby.

Marián Šemrinec, č. 3871 – v klasickej trojťažke sa neusporiadane opakuje ťah dámou na d3 a tu to nie je ničím kompenzované.

Tibor Djablik, č. 3876 – po zlom úvodníku neprijateľná krátka hrozba.

Tibor Djablik, č. 3904 – len jeden modelový mat a nepripravený mat na silný ťah 1....K:d4, ktorý berie bieleho jazdca.

Jozef Ložek, č. 3939 – dobrý úvodník, ale na silné obrany 1....Ke4, K:c4 vychádzajú duály a na ťah 1....K:c4 nie je v základnom postavení pripravené matové pokračovanie.

Stanislav Vokál, č. 3952 – pri úlohách s retrográdnou analýzou nevyžadujem veľký obsah, ale tu veľmi vadí krátka hrozba, keď obrana 1....V:c6 je vlastne len jej predĺžením.

Zoltán Labai, č. 3956 – v riešení len krátka hrozba a vôbec nemožno hovoriť o zvodnosti 1.J:d4, lebo po 1....S:d4 vlastne nič nevychádza.

C. MNOHOŤAŽKY


Rozhodca: Emil Klemanič (Pezinok)Na súťaži sa zúčastnilo osem skladieb. Poradie som určil takto.Zoltán Labai

Cena

Pravda 2012-2013

Mat 4. ťahom (12–11)


Marián Šemrinec

Čestné uznanie

Pravda 2012-2013

Mat 9. ťahom (12–8)Cena (Z. Labai, Veľký Kýr, 3966, 7.11.2013). 1.Sf3 hrozí 2.Dc3+ Kf4 3.Se3+ Kg3 4.De1#, 1...J:d5 2.Jc6+ Ke6 3.Sg4+ f5 4.g:f6 e.p.#, 1...Sg1 2.Sd4+ Kd6 3.Df4+ e5 4.d:e6 e.p.# (3...Kd7 4.Dc7#, 1...Jb4~ 2.Jc6#).

Komplexná trojvariantová skladba, kde pointou sú dve brania mimochodom v matoch na susedných diagonálach.

Čestné uznanie (M. Šemrinec, Krompachy, 3953, 8.8.2013). Zdanlivá hra 1...S:g3 2.V:g3#, zvodnosť 1.Vf1? S:g3 2.S:g3+ a mat 4. ťahom, po 1...S:g1 mat 6. ťahom, ale účinná obrana 1...Kg2!, riešenie 1.0-0-0 tempo a hlavný variant 1...S:g1 2.V:g1 Ke2 3.Se1 Kf3 4.Jf2 Ke2 5.J:g4 Kf3 6.Je5+ Ke2 7.Jc6 Kf3 8.g4 Ke2 9.Jd4# (po 1...S:g3, resp. 1...Ke2 sa matuje rýchlejšie a s duálmi).

Zaujímavý úvodník dávajúci voľné pole. Biely jazdec h1 sa postupne presunie až na c6. Hodnotu skladby znižuje skutočnosť, že po slabších obranách 1....S:g3, Ke2 sa matuje rýchlejšie a s duálmi.Pochvalné zmienky bez poradiaBranislav Toth

Pochvalná zmienka

Pravda 2012-2013

Mat 8. ťahom (5–2)


Zoltán Labai

Pochvalná zmienka

Pravda 2012-2013

Mat 5. ťahom (12–8)Pochvalná zmienka (B. Toth, Žilina, 3960, 26.9.2013). 1.g6 Ke5 2.Kg5 Ke4 3.Vd1! Ke5 4.f3 Ke6 5.f4 Ke7 6.Kf5 Kf8 7.Ve1 Kg8 8.Ve8#, 6...Ke8 7.Ke6 Kf8 8.Vd8# (po 2...Ke6? 3.f4 Ke7 4.Kf5 vychádzajú maty o dva ťahy skôr).

Roztomilá tempovka s dobrým tretím ťahom.

Pochvalná zmienka (Z. Labai, Veľký Kýr, 3873, 16.2.2012). 1.e5 hrozí 2.a4+ aj 2.a3, 1...V:h6 2.a4+ b:a3 e.p. 3.Vb1+ Kc6 4.Se4+ d5 5.e:d6 e.p.#, 1...Kc6 2.Se4+ d5 3.e:d6 e.p.+ Kb5 4.a4+ b:a3 e.p. 5.Vb1#.

Dva varianty s obojstranným braním mimochodom sú pomerne forsírované. Vadí dvojitá hrozba a problematickosť obrán. Na myšlienke by sa možno dalo ešte popracovať.Stanislav Vokál

Pochvalná zmienka

Pravda 2012-2013

Mat 4. ťahom (9–11)


Stanislav Vokál

Pochvalná zmienka

Pravda 2012-2013

Mat 4. ťahom (7–6)Pochvalná zmienka (S. Vokál, Košice, 3898, 9.8.2012). 1.Vd4 hrozí 2.Jg5+ Ke5 3.V:e4+ J:e4 4.Jf3#, 1...Vf1 2.Jd6+ Ke5 3.V:e4+ J:e4 4.J:c4#, 1...Sd5 2.Jd8+ Ke5 3.V:d5+ J:d5 4.Jc6#.

Odložená Siersova batéria s medziobeťou bielej veže, kde sa však opakuje ťah 3.V:e4+.

Pochvalná zmienka (S. Vokál, Drienovec, 3931, 7.3.2013). 1.Se3 hrozí 2.J:c7#, 1...c5 2.S:c5 d:c5 3.e5+ d7-d5 4.e:d6 e.p.#.

Drobnosť s prípravným plánom, ktorý umožní branie mimochodom v matujúcom ťahu.Nevyznamenal som tieto dve skladby.

Štefan Vincze, č. 3958 – malokameňovka s obeťou dvoch bielych figúr by si vyznamenanie zaslúžila, keby úvodník nezaberal voľné pole. Stačilo premiestniť bieleho kráľa na c4 a pešiaka h6 na h5 s neutrálnym úvodníkom. Takéto uspokojenie sa u autora nemôžem tolerovať.

Tibor Djablik, č. 3884 – dva modelové maty, ale v podstate iba v hrozbe, lebo 1....Sc7 nie je obranou, len umožňuje nový modelový mat.

D. ŠTÚDIE


Rozhodca: Ladislav Packa (Galanta)V dvojročnej súťaži Pravda 2012-13 konkurovalo 6 štúdií od 4 slovenských autorov. Ocenil som z nich tieto dve:Miloš Sečkár

Čestné uznanie

Pravda 2012-2013

Biely vyhrá (4+4)


Michal Hlinka a Ľuboš Kekely

Pochvalná zmienka

Pravda 2012-2013

Biely remizuje (4+4)Čestné uznanie (M. Sečkár, Trenčín, 3892, 28.6.2012). 1.d6 f2 2.Ve4+ Ve7! 3.V:e7+ Kf8 4.Ve6! f1D 5.d7 Dc4+ 6.Kb7! D:e6 7.d8D+ Kf7 8.Dc7+ Kf6 9.Dc6 a vyhrá, alebo 6...Dd5+ 7.Kc7 Dc5+ 8.Vc6 atď.

Veľmi príjemné prekvapenie! Obeť čiernej veže je originálna, je to silná štúdiová obrana, na ktorú musí biely tiež reagovať štúdiovými prostriedkami – protiobeťou. Čo viac chcieť od štúdie, ktorej subtílna konštrukcia vôbec nenaznačuje jej dramatický obsah? Vyznamenanie je zároveň aj smutnou rozlúčkou s nedávno zosnulým pánom Sečkárom. Česť jeho pamiatke!

Pochvalná zmienka (M. Hlinka, Košice a Ľ. Kekely, Snežnica, 3878, 22.3.2012). 1.Kb2 (1.e7+? K:e7 2.V:a6 Jd3+ 3.Ka2 Jb4+ a čierny vyhrá) 1...Jd3+ 2.Kc3 Jc5 3.e7+! K:e7 4.Vc6! Vc1+ 5.Kb4! (5.Kb2? Jd3+ č.v.; 5.Kd2? Jb3+ č.v.; 5.Kd4? Je6+ 6.Kd5 Jf4+ 7.Ke4 V:c6 č.v.) 5...Jd3+ 6.Ka5!! Vc5+ (6...V:c6 pat!) 7.Kb6! (7.V:c5? J:c5 8.Kb6 Kd6 č.v.) 7...V:c6+ (7...Vh5 8.Vc3 Vh6+ 9.Vc6 Vh4 10.Vc3 Jb4 11.Ka5 Kd6 12.Vb3 Kc5 13.Vb1 Vc4 14.Vb2 r.) 8.K:c6 Ke6 9.Kb6 (9.a5? Ke5 10.Kb6 Jb4 11.Kc5 Jd5 č.v.) 9...Jb4 10.Ka5 Jc6+ 11.K:a6 remíza (11.Kb6? Jb8 12.Kb7 Kd5 13.K:b8 a5 14.Kb7 Kc5! č.v.).

Presná cesta do remízového prístavu výrazne oživená patovou pascou. Pre obsah sa podarilo nájsť adekvátnu formu, podieľa sa na ňom len osem kameňov.

E. OSTATNÉ SKLADBY


Rozhodca: Michal Dragoun (Praha, Česko)Soutěže ostatních skladeb se v letech 2012 a 2013 zúčastnilo 53 problémů. Mezi nimi vysoce převažovaly pomocné maty (48), doplněné dvěma žertovnými problémy, jedním samomatem, jedním pomocným samomatem a jednou mnohotažkou se cvrčky.

Celková úroveň skladeb byla průměrná. Většina pomocných matů byla motivačně jednoduchých; vytváření matových obrazců, byť často modelových, bylo obvykle založené jen na blokování královských polí a případně hře krále. Ale několik kvalitních skladeb by mělo šanci uspět i v silnější soutěži.

Před samotnými oceněními několik poznámek k úlohám, které zůstaly pod čarou oceněných:


3877: Pro ocenění by byl vhodný jiný třetí návrat než opakování královského tahu 2...Ka2.

3883: Ideální maty jsou pro zpracování samozřejmě daleko náročnější než "jen" modelové, ale opakovaných tahů je tu na můj vkus příliš.

3897: Trojnásobné předběžné přivázání černé dámy na třech různých liniích. Nenašel jsem přímého předchůdce, ale existují obdobná zpracování, která k tématu s použitím vázajících figur VSS přidávají i něco navíc, např. maty z jednoho pole (N. Stolev, 2. č. u. M. Figueiredo MT 2000) nebo lepší ekonomii při použití stejné geometrie linií vázajících figur (Ž. Janevski, 2. c. Thema Danicum TT 1993).

3909: Tři různé modelové maty. Různé odvazování bílých figur je na jedné straně osvěžením, ale chybějící analogie je dojmem, který převažuje. Bohužel jsou také jen částečně využiti bílí pěšci, zvlášť přítomnost ph2 je rušivá.

3910: Výměna prvního a posledního půltahu v provedení kamenů obou barev. Pro případné ocenění by ale bílý střelec měl mít v prvním řešení i funkci při krytí polí matové sítě.

3916: Bohatá liniová hra, ale v řešení 1.Jg4 bílý jezdec nehraje.

3930: Podobný námět má např. L. Barna, 357 Nedelski Dnevnik 8. 12. 1974.

3936: Retroanalýza dokazuje, že řešení nefunguje, ale tradicionalisticky bych dal přednost formě zdánlivé hry a existujícího řešení.

3946, 3951: Úsporný Zilahi, ale rušivé opakování tahů.

3968: Echové skladby s dvojníkem už dnes na ocenění mohou pomýšlet jen stěží.


Rozhodl jsem se ocenit následující skladby:


Ladislav Salai jr. a Emil Klemanič

I. cena

Pravda 2012-2013

Pomocný mat 2. ťahom

4 riešenia (8–12)


Emil Klemanič

II. cena

Pravda 2012-2013

Pomocný mat 2. ťahom

4 riešenia (7–10)I. cena (L. Salai jr., Martin a E. Klemanič, Pezinok, 3940, 9.5.2013). I. 1.S:f3 Sa6 2.Ke2 Ve4#, II. 1.D:f4 Vc6 2.Ke4 Ve6#, III. 1.S:c4 g8D 2.K:f4 Dg5#, IV. 1.D:b7 h8D 2.K:f3 Dh3#.

Použití proměn bílých pěšců při skladbách s více páry analogických řešení je obvykle východiskem z nouze. Na druhé straně mne ale oslovilo analogické rozdělení rolí černého střelce a dámy v jednotlivých párech a hra těchto figur a černého krále na f3, resp. f4 spojená s braním jedné z bílých figur, tvořících v první dvojici baterii.

II. cena (E. Klemanič, Pezinok, 3934, 28.3.2013). I. 1.D:d3 Sh5 2.K:d5 Sf7#, II. 1.J:d5 Sd7 2.K:d3 Sb5#, III. 1.D:c3 Se2 2.Db3 V3d4#, IV. 1.J:c3 Se6 2.Jb5 V5d4#.

Dva páry řešení s braním bílých věží a dvojice s jejich využitím v bateriích. Dovedně zakrytá symetrie základního schématu a vtipný konstrukční trik s braním pc3. 

Emil Klemanič

1. čestné uznanie

Pravda 2012-2013

Pomocný mat 2. ťahom

4 riešenia (5–10)


Vladimír Schlosser

2. čestné uznanie a

1. miesto pre začiatočníka

Pravda 2012-2013

Pomocný mat 3. ťahom

2 riešenia (5–11)1. čestné uznanie (E. Klemanič, Pezinok, 3905, 27.9.2012). I. 1.Ke6 Vc2 2.Kf5 Vc6#, II. 1.Kd7 Sc2 2.Kc6 Sf5#, III. 1.Kf7 Vc6 2.Se7 Sg6#, IV. 1.Ve8 Sf5 2.Vgf8 Vc7#.

Dvě dvojice řešení s analogickou hrou na liniích b1-g6 a c1-c7. Matující bílé tahy z jedné dvojice se v druhé objeví v prvním tahu, ve dvou řešeních se také recipročně mění pole, na která hraje černý král a bílá figura odtahující z baterie.

2. čestné uznanie a 1. miesto pre začiatočníka (V. Schlosser, Prešov, 3923, 10.1.2013). I. 1.Sd3 f4 2.Ve4 Sf7+ 3.K:d4 Jf5#, II. 1.Ve7 f4 2.Se6 Se4+ 3.K:d6 Se5#.

Kritické tahy a zacloňování černé věže a střelce. Pasivní braní bílých figur kompletuje téma Zilahi. Bez opakovaného tahu 1...f5 by se skladba umístila výše. 

Jozef Ložek a Bedrich Formánek

1. pochvalná zmienka

Pravda 2012-2013

Pomocný mat 2. ťahom

4 riešenia (3–7)


Vladimír Schlosser

2. pochvalná zmienka

2. miesto pre začiatočníka

Pravda 2012-2013

Pomocný mat 4. ťahom

2 riešenia (3–3)1. pochvalná zmienka (J. Ložek, Lukáčovce a B. Formánek, Bratislava, 3875, 1.3.2012). I. 1.Db2 Dg8 2.Kc3 Dc4#, II. 1.Ke3 Dh4 2.Dd4 Dg3#, III. 1.Vc8 De8 2.Vc5 De4#, IV. 1.Ve8 Df8 2.Ve3 Dd6#.

Dvě dvojice jednoduchých řešení, která spojují formální prvky: černo-černé pronásledování a černo-bílé ražení dráhy. Druhý prvek není zcela homogenní, protože bílá dáma jednou hraje na pole opuštěné černou věží – předpokládám, že se autorům případné braní černé věže nelíbilo více než tato alternativa.

2. pochvalná zmienka a 2. miesto pre začiatočníka (V. Schlosser, Prešov, 3891, 21.6.2012). I. 1.Vdd6 Sd4 2.Ke6 Kd3 3.Kd5 Jc2 4.Vfe6 Jb4#, II. 1.Vd7 Jd3 2.Ve7 Kd4 3.Ke6 Ke4 4.Vff7 Jc5#.

Bezdvojníkové echo nebarevného ideálního matu, k mému určitému překvapení bez předchůdce (nejblíže jsem objevil H. Grubert + D. Müller, 1. č. u. Šachmaty (Riga) 1989, kde je ale echo otočené a s opakováním jednoho půltahu).Branislav Toth

3. pochvalná zmienka

Pravda 2012-2013

Pomocný mat 3. ťahom

2 riešenia (3–6)3. pochvalná zmienka (B. Toth, Žilina, 3901, 30.8.2012). I. 1.Se7 K:h2! 2.0-0 f:e7 3.Kh8 e:f8D#, II. 1.f2 e7 2.Kf7 e8D+ 3.Kg8 De6#.

Dvě různé proměny na dámu spojené s tempovým tahem za bílého i černého.Vzad << Výsledky >> Vpred