Vzad << >> Vpred

ŠACH

(27.12.2012)


Skladba č. 3920 – originál

Zoltán Labai, Veľký Kýr

Mat 2. ťahom (9–9)

 


Skladba č. 3921 – originál

Milan Nemček, Vrútky

Pomocný mat 1. ťahom

Žart (2–2)Ako Cimrman vynašiel rošády

Dvojťažka má až 5 tematických zvodností. Druhá skladba ("na počesť" blízkeho Silvestra), v ktorej čierny pomôže bielemu dať ihneď mat, využíva známu žartovnú ideu, ale v novom šate. Riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa aspoň jednej skladby odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3916 (Ložek): I. 1.Jd3 Jc2 2.Sg3 J:e3 mat, II. 1.Jg4 Sg6 2.Sf4 Sf7 mat. Analogické zacláňanie čiernej dámy a striedavo dvoch čiernych veží so súčasným odcláňaním bieleho strelca. – Vypísanú odmenu vyhráva Imrich Bandžuch, Moravská 7/13, 052 01 Spišská Nová Ves.

● Podľa českého šachového portálu Chess Journal, vynálezcom rošády je známy polyhistor a génius Jára Cimrman. Správne sa dovtípil, že aj v priebehu šachového boja môže na jeho veličenstvo Kráľa prísť telesná potreba, a keďže na šachovnici nie sú nijaké stromy, za ktoré by si bolo možné odskočiť, treba si odskočiť za vežu, ktorá sa za tým účelom vtipne premiestni. Tomu zodpovedá aj vžitá terminológia: malá rošáda (odskok na malú stranu) a veľká rošáda (odskok na veľkú stranu). (kh)


Vzad << >> Vpred