Vzad << >> Vpred

ŠACH

(6.12.2012)


Skladba č. 3917 – originál

S. Hudák a B. Formánek

Brekov – Bratislava

Mat 2. ťahom (9–3)Chyba sa našla po 23 rokoch

Kontrolná notácia diagramu: b. Ke7 Sb8 Sg2 Jd3 Jg7 Pd2 f5 f6 h3 (9), č. Kg5 Ph5 h7 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Dvojťažka obsahuje zdanlivé hry po 1...Kh6 a 1...h4 s rovnakým matom 2.Sf4. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3911 (Mihalčo): Zdanlivé hry 1...Sd5 2.Da1+ Sd4 3.D:d4 mat, 1...Vd5(d5) 2.Dh3 hrozí 3.Jh5 mat, 2...V:f5 2.D:f5 mat, riešenie 1.Dc4 hrozí 2.Ve6+ f:e6 3.D:e6 mat, 1...Sd5 2.Dc3+ Sd4 3.D:d4 mat, 1...Vd5 2.De4 hrozí 3.Jh5 mat, 2...V:f5 3.D:f5 mat, 1...d5 2.Dc7 atď., 1...Jd5 2.De4 J:f4 3.De7 mat, 1...Ve5 2.f:e5+ d:e5 3.S:e5 mat. Zámena druhých ťahov bieleho, navyše pokusy 1.Dd1? Jd5! a 1.D:b5? J:b5!. – Vypísanú odmenu vyhráva Ján Jurčo, Na Pastierskych 118, 032 61 Važec.

Autor skladby č. 2217 (Ľ. Kekely, 21.7.1989) až teraz v nej objavil neriešiteľnosť (1.e7 Ke3! 2.Jc2+ Kd2 3.e8D K:c2 remíza) a poslal nám túto verziu: b. Kc7 Ve2 Jd4 Pc5 e6 (5), č. Kg4 Sb5 Sd2 Jc4 Pc3 f4 (6), biely vyhrá. Pre nedostatok miesta uverejňujeme len "hlavnú líniu": 1.e7 f3 2.Ve4+ Sf4+ 3.V:f4+! K:f4 4.c6 c2! 5.J:c2 S:c6! 6.K:c6 Jd6! 7.K:d6 f2 8.e8V! f1D 9.Vf8+ Ke4 10.V:f1 a vyhrá. Rozhodca skladateľskej súťaže 2012-2013 bude mať k dispozícii podrobné riešenie a rozhodne, či ide iba o opravu, alebo či nová pozícia môže súťažiť ako originál. (kh)


Vzad << >> Vpred