Vzad << >> Vpred

ŠACH

(15.11.2012)


Skladba č. 3912 – originál

Ladislav Packa, Galanta

Pomocný mat 3. ťahom

3 riešenia (3–8)


Skladba č. 3913 – originál

Daniel Novomeský, Bratislava

Pomocný mat 4. ťahom

začne biely, 2 riešenia (3–4)V pomocných matoch sa cení analógia

Kontrolná notácia diagramov: 3912 b. Ka8 Vh1 Pd6 (3), č. Kd2 De2 Vg1 Jd3 Pc3 c7 e3 e7 (8), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr tretím ťahom, k cieľu vedú tri prvé ťahy čierneho, jedno z riešení je 1.Vd1 d:e7 2.Df1 e8D 3.Ke1 D:e3 mat; 3913 b. Kb4 Vd8 Sh4 (3), č. Kf7 Pc6 e6 e7 (4), biely začne a s pomocou čierneho dá mat najneskôr štvrtým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy bieleho, jedno z riešení je 1...Vd4 2.Ke8 Vf4 3.Kd7 Sg3 4.Kd6 Vd4 mat. Ostatné riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa aspoň dvoch riešení odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT. Prosíme riešiteľov, aby pri riešení uvádzali aj svoju úplnú poštovú adresu.

Riešenie skladby č. 3908 (Vokál): 1.Dg3 hrozí 2.Dd3 mat, 1...Jc2~ 2.Df2 mat, 1...Je3 2.Dg7 mat, 1...Dc3 2.D:c3 mat. Dobrým doplnkom sú pokusy 1.e5? hrozí 2.Df4 mat, 1...Jc2~! a 1.Df4? hrozí 2.e5 mat, 1...Je3! – Vypísanú odmenu vyhráva Jozef Kaprálik, 017 05 Považská Teplá 176. (kh)


Vzad << >> Vpred