Vzad << >> Vpred

ŠACH

(8.11.2012)


Skladba č. 3911 – originál

Oto Mihalčo, Košice

Mat 3. ťahom (8–10)Nórsky veľmajster zvýšil svoj náskok

Kontrolná notácia diagramu: b. Kh8 Df1 Ve8 Sg3 Jg7 Pf4 f5 h4 (8), č. Kf6 Vb5 Sa8 Se3 Ja7 Jb4 Pb6 d6 f7 h6 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Do obsahu patria zdanlivé hry 1...Sd5 2.Da1+, 1...Vd5(d5) 2.Dh3, ako aj zvodnosti 1.Dd1? a 1.D:b5?. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3907 (Šemrinec): I. 1.Vb5 Ve3 2.Kc5 Sf2 3.Dd6 Vc3 mat, II. 1.Ke5 Sh2 2.Sd4 Vg3 3.Df5 Ve3 mat. Dva echové modelové maty dvojšachom (z batérie V–S), posunuté o dve polia. – Vypísanú odmenu vyhráva Jozef Slabý, Šterusy 166, 922 03 Vrbové.

● Ďalší zo seriálu turnajov o Veľkú cenu FIDE sa hral v Londýne. Z obligátnych 12 účastníkov zvíťazil Topalov (Bul.) pred Gelfandom (Izr.) a Mameďarovom (Azer.), keď všetci traja mali po 7 bodov; nasledovali Griščuk (Rus.) 6,5, Lékó (Maď.) 6, Wang (Čína) 5,5 atď.

● Na čele rebríčka FIDE od 1. novembra t. r. je toto poradie: 1. Carlsen (Nór.) 2848, 2. Aroňan (Arm.) 2815, 3. Kramnik (Rus.) 2795, 4. Radžabov (Azer.) 2793, 5. Caruana (Tal.) 2786, 6. Anand (Ind.) 2775, 7. Kariakin (Rus.) 2775, 8. Topalov 2769, 9. Griščuk 2764, 10. Mameďarov 2764 atď. Na Slovensku sú najlepší Markoš 2584, Ftáčnik 2544, Petrík 2534, Štohl 2518, Michalík 2508, Jurčík 2496 atď. (kh)


Vzad << >> Vpred