Vzad << >> Vpred

ŠACH

(21.6.2012)


Skladba č. 3891 – originál

Vladimír Schlosser, Prešov

Pomocný mat 4. ťahom

2 riešenia (3–3)Na Mitrope sa darilo Maďarom a Nemkám

Kontrolná notácia diagramu: b. Kc4 Se5 Je1 (3), č. Kf7 Vd2 Vf6 (3), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr štvrtým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Jedno z riešení je 1.Vdd6 Sd4 2.Ke6 Kd3 3.Kd5 Jc2 4.Vfe6 Jb4 mat. Druhé riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3887 (Kekely): 1.Sd6 (1.Je5+? Kd5! 2.Sd6 Vg8 3.Jd3 Kc4 remíza) 1...c2 (1...Kb7 2.e7 Ve8 3.Je5 c2 4.Kb2 a5 5.Sc7 c1D+ 6.K:c1 b2+ 7.K:b2 Sd5 8.Sd8 a vyhrá) 2.Kb2 c1D+! 3.K:c1 b2+ 4.K:b2 V:d6 (4...S:e6 5.Je7+ Kd7 6.b7 Sh3 7.Jg6 Kc6 8.b8D V:b8 9.S:b8 a vyhrá) 5.c:d6 S:e6 6.Jf8! (ešte nie 6.d7? S:d7! 7.Je5+ K:b6! 8.J:d7+ Ka5 9.Kb3 pat!) 6...Sh3 7.d7 (až teraz) S:d7 8.b7 K:b7 9.J:d7 a vyhrá. – Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Gorazd Kollárik, M. R. Štefánika 221/29, 920 41 Leopoldov.

● "Mitropa Cup" – súťaž družstiev vybraných európskych štátov – sa v tomto roku konala v chorvátskom Šibeniku. V kategórii mužov súťažili štvorčlenné družstvá z 10 štátov a zvíťazilo Maďarsko so 16 bodmi pred Slovinskom 15 a Chorvátskom 11 (7. Slovensko 7). Z ôsmich trojčlenných ženských družstiev Slovensko skončilo posledné s 5 bodmi: na prvom mieste boli Nemky 9 pred Slovinkami 9 a Taliankami 8. (kh)


Vzad << >> Vpred