Vzad << >> Vpred

ŠACH

(26.4.2012)


Skladba č. 3883 – originál

Vladimír Schlosser, Prešov

Pomocný mat 3. ťahom

3 riešenia (3–3)Trinástka Slovákov súťaží v "olympiáde" kompozičného šachu

Kontrolná notácia diagramu: b. Ka6 Sg5 Je2 (3), č. Ke4 Vd3 Sg2 (3), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr tretím ťahom, k cieľu vedú tri prvé ťahy čierneho. Jedno z riešení je 1.Sf3 Kb5 2.Vd5+ Kc4 3.Ve5 Jg3 mat. Ďalšie dve riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3879 (Hudák): a) 1.Sc2 Vb8+ 2.Kc1 Sh6 mat, b) 1.Sb2 Vc1+ 2.Ka2 Sf7 mat. Takýmto echovým modelovým matom sa hovorí farebné, lebo čierny kráľ v nich stojí na poliach rozličnej farby. – Vypísanú odmenu vyhráva Henryk Kalafut, 18 Albert St., Apt. 4, Garfield, NJ 07026, USA.

● V nedeľu 15. apríla boli poslané slovenské skladby do 9. svetovej súťaže v kompozičnom šachu (WCCT). Napriek neúčasti niektorých vedúcich slovenských skladateľov tvorí zásielku maximálny povolený počet 21 skladieb (po 3 v každom zo 7 oddelení) od týchto 13 autorov: Štefan Sovík 7,5, Emil Klemanič 3,58, Michal Hlinka a Ľuboš Kekely po 1,5, Zoltán Labai a Ladislav Salai po 1,08, Ľudovít Lačný, Ján Tazberík a Stanislav Vokál po 1, Ján Golha, Ján Kovalič a Juraj Lörinc po 0,5, Ladislav Packa 0,25 (necelé čísla vyplývajú z delenia "bodov" pri spoločných skladbách viacerých autorov). Výsledok súťaže sa očakáva v treťom štvrťroku 2013. (kh)


Vzad << >> Vpred