Vzad << >> Vpred

ŠACH

(9.2.2012)


Skladba č. 3872 – originál

Jozef Ložek, Lukáčovce

Pomocný mat 3. ťahom

b) Sa6 na g2 (4–3)Vo svetovom pohári boli Slováci opäť veľmi úspešní

Kontrolná notácia diagramu: a) b. Ka1 Sc1 Sf1 Jd2 (4), č. Ke6 Sa6 Jf4 (3), b) strelca a6 premiestniť na g2; v oboch prípadoch čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr tretím ťahom. Pozícia b) má riešenie 1.Se4 Jf3 2.Jg6 Sg5 3.Kf5 Sh3 mat. Riešenie a) pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3868 (Mészáros): 1.Ve4 tempo 1...Kc4 2.Db3 mat, 1...K:e4 2.Jc3 mat, po ľubovoľných odťahoch jazdcov idú duálovo dva maty (De5, Jc3), pričom niektoré z obrán jeden z nich vylúčia, vyvrcholením je však predĺžená obrana 1...J:e4, ktorá znemožní obe vnútorné hrozby, ale umožní nový mat 2.Je3. Elegantná konštrukcia a výborný úvodník. – Vypísanú odmenu vyhráva Milan Kocian, Jonáša 15, 841 07 Bratislava.

● Druhý ročník Svetového pohára FIDE v kompozičnom šachu (vypísaný r. 2011 v ôsmich oddeleniach) priniesol ďalšie veľké úspechy slovenským reprezentantom. Spomedzi 182 účastníkov z 36 štátov získali šesť cien, štyri čestné uznania a tri pochvalné zmienky. Najúspešnejší boli P. Gvozdják (I., II. a VII. cena), J. Brabec (III. cena), Š. Sovík (IV. cena), J. Lörinc (zvláštna cena), ďalej E. Klemanič, J. Golha, O. Mihalčo, Z. Labai a K. Mlynka. (kh)


Vzad << >> Vpred