Vzad << >> Vpred

ŠACH

(2.2.2012)


Skladba č. 3871 – originál

Marián Šemrinec, Krompachy

Mat 3. ťahom (10–6)Armén Aroňan sa šplhá stále vyššie

Kontrolná notácia diagramu: b. Kc7 Da3 Vd5 Sc8 Sh6 Jh2 Pa2 b4 d6 f5 (10), č. Ke4 Sa8 Pd4 f4 g4 h5 (6), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Autorské riešenie skladby č. 3866 (Sivák) nenašiel zatiaľ nikto! Asi sme nie dosť zdôraznili, že z použitých figúr treba vytvoriť dve skladby, pričom dámy podľa uvedenej diagnózy si rozdvoja svoje "osobnosti". Každá zo skladieb sa potom rieši osobitne. Lehotu na riešenie predlžujeme o ďalšie dva týždne.

Riešenie skladby č. 3867 (Ložek): a) I. 1.V:d7 a4 2.Vd2 Sa3 mat, II. 1.J:d7 Vb6 2.Je5 Sd4 mat, b) 1.S:d7 Sa4 2.Se6 V:c6 mat. Jednotné trojnásobné odclonenie bielej veže a zaclonenie čiernej figúry. – Vypísanú odmenu vyhráva Dušan Šesták, 065 46 Malý Lipník č. 95.

● Tradične silne obsadený tohtoročný turnaj v holandskom Wijk aan Zee sa skončil takto: Aroňan (Arm.) 9, Carlsen (Dán), Caruana (Tal.), Radžabov (Azer.) po 8, Ivančuk (Ukr.), Nakamura (USA) po 7,5, Kamsky (USA) 7, Kariakin (Rus.) 6,5, van Wely (Hol.) 5,5, Gašimov (Azer.), Gelfand (Izr.), Topalov (Bul.) po 5, Giri (Hol.), Navara (Čes.) po 4,5.

● Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude zajtra (v piatok 3. februára) od 18. do 21. h v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred